Helsingfors är världens bästa stad på digitala transporttjänster och bäst i Europa på smartstadsturism. Helsingfors nådde flera topplaceringar i jämförelser mellan smarta städer 2018.

Med en smart stad avses en stad vars digitala tjänster gör livet smidigt och klimatvänligt. Smarta städer jämförs globalt i rankningar av olika slag, där Helsingfors i år har nått topplaceringar.

–  Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad. Framgångarna i flera jämförelser visar att vi går i rätt riktning. Utnyttjandet av digitaliseringen är en betydande framgångsfaktor för Helsingfors. Det resulterar i bättre tjänster för stadsborna, stöder klimatmålen och skapar nya affärsmöjligheter för företagen”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Framgången som smartstad kan förklaras av stadens intensiva samarbete med företagen, vetenskapsgemenskapen och invånarna.

–  Öppna data, innovation och utveckling av nya tjänster genom försök är nyckelfaktorer för Helsingfors framgång. Tack vare dem är Helsingfors en eftertraktad samarbetspartner i många gemensamma projekt i hela Europa, säger Mika Malin, verkställande direktör för Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium.

Meritförteckningen är lång:

  • Bäst på smart turism. Helsingfors och Lyon tog första platsen i tävlingen European Capital of Smart Tourism där städerna betygsattes i nåbarhet, hållbar utveckling av turismen, utnyttjande av digitalisering i turisttjänster, kulturarv och innovationer i turismutbudet.
  • De bästa digitala transporttjänsterna. Helsingfors rankades på första platsen som världens bästa stad för digitala transporttjänster, dvs. Mobility-as-a-Service (MaaS). Digitala tjänster såsom Whim minskar privatbilismen och erbjuder stadsborna en flexibelt sätt att röra sig. Helsingfors främjar starkt dessa mål, varför staden kom på första plats i undersökningen av Juniper Research.

  • Bästa platsen för utländska investeringar. I jämförelsen gjord av Financial Times var Helsingfors-Nyland den bästa platsen för utländska investeringar i klassen medelstora områden i Europa. Helsingfors uppmärksammades särskilt för möjligheterna till pilotprojekt och försöksplattformar i smarta stadsdelen Smarta Fiskehamnen.
  • Näst bästa staden för uppstartsföretag. Helsingfors uppskattades som världens näst bästa stad för uppstartsföretag i Valuers undersökning. I bedömningen uppmärksammades Helsingfors smartstadsutveckling, förutsättningarna för affärsverksamhet som den skapat och samarbetsnätverket.
  • Femte bäst på smartstadsadministration. I den världsomspännande jämförelsen Smart City Governments Top 50 kom Helsingfors på femte plats. I rapporten får Helsingfors beröm för klimat- och smartstadsutvecklingens modellområde i Fiskehamnen och för gemenskapen, tack vare vilken en tredjedel av invånarna i området deltar i utvecklingen av området.
Fiskehamnen. Foto: Riku Pihlanto

 

  • Bästa smarta stadsdelen Fiskehamnen. Fiskehamnens smarta stadsdel i Helsingfors vann första priset i klassen fastighetsautomation i internationella tävlingen KNX Award.
  • Världens bästa lokala sammankoppling i ekosystemet för uppstartsföretag. Startup Genome belönade Helsingfors som ekosystemet med den bästa lokala sammankopplingen. Efter Helsingfors på listan återfinns bland annat Silicon Valley och London. Helsingfors nya styrkor var bland andra artificiell intelligens och robotik.
  • Etta bland smarta städer i social kohesion. I IESE Business Schools Cities in Motion Index bevarade Helsingfors sin första plats i delen som mäter social kohesion.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *