Flyktingskrisen toppar ännu EU-agendan, men de stora lösningarna väntar fortfarande. Länderna klagar, skyller på EU och kräver resurser. EU-perspektivet fattas.

Kommissionen har räknat ut vad ett förlorat Schengen skulle kosta. Kostnaderna för gränskontrollerna inom området ligger mellan 5 och 18 miljarder euro.

I Polen, Nederländerna och Tyskland skulle kostnaderna för vägtransporter öka med över 500 miljoner euro. Företagen i Spanien och Tjeckien skulle tvingas betala över 200 miljoner euro extra. 5,8 miljarder för att öka personalen vid gränskontrollerna skulle falla på offentliga sektorn. Förlorade turistövernattningar ligger på minus 1,2 miljarder euro.

Gemensamma lösningar på EU-nivå behövs. Problemet kan lösas med hjälp av kalkyler, utan att blanda in känslor för eller emot invandring. Europeiska samhällen har kapacitet att ta emot en viss andel flyktingar, men EU kan inte lösa hela problemet.

Eurostat publicerade i mars statistik över antalet asylsökande som registrerats 2015. 1,2 miljoner asylsökande i hela EU motsvarar ungefär 0,24 procent av befolkningen. Det kan inte vara omöjligt att hitta en rättvis modell för fördelning mellan EU-länderna.

I Tyskland registrerades i fjol cirka 440 000 asylsökande, i Ungern 174 000, i Sverige 156 000 och i Österrike 86 000. i Kroatien bara 140. I Estland registrerades bara 225 asylsökande och i Slovenien 260. Skillnaden är enorm! Finland fick cirka 32 000 asylsökande, vilket ligger nära medeltalet, men siffrorna kan tolkas på flera sätt.

Ökningen i Finland var högst i hela Europa, + 822 procent, beroende på det låga antalet asylsökande 2014. I relation till invånarantalet ligger Finland högt uppe på listan. Ungern, Sverige och Österrike har det största antalet asylsökande i förhållande till landets storlek, men efter dem kommer Finland och Tyskland med 5,4 – 5,8 asylsökande per tusen invånare.

Finland skötte i fjol sin andel men vi får vänta på en lösning på EU-nivå. Kommunerna bör nu fokusera på att på bästa sätt integrera de flyktingar som vi redan har tagit emot.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *