Estland slår nu samman sina kommuner med tvång. Men stadsförbundets direktör Juri Vöigemastin säger att  minimantalet invånare borde vara 11 000, inte 5 000 som lagen nu stadgar.

En grupp från Finlands Kommunförbund har besökt stadsförbundet i Estland och ämnet för diskussionen var klart; båda länderna gör stora förvaltningsreformer.

-Men hur har ni tänkt spara tre miljarder, utropar direktören Juri Vöigemastin då direktör Kristina Wikberg från Finlands Kommunförbund redogör för den stora vård- och förvaltningsreformen.

2016-06-kommuntorget-tallinn-001
Estlands stadsförbund

Ingen har utförligt kunna svara på den frågan i Finland ännu. Men esterna beundrar ändå den finländska visionen och strategin. Man följer noga med vad som händer grannländerna emellan.

I Estland handlar det nu alltså främst om att minska antalet riktigt små kommuner. Estlands parlament har godkänt lagen om en kommunreform. Efter de kommunala val som hålls i oktober ska landets kommuner ha minst 5 000 invånare.

I dag har Estland 213 kommuner och endast en fjärdedel, 41 kommuner, fyller kraven på 5 000 invånare. Men man vill gärna gå längre, den nya lagen uppmuntrar till sammanslagningar till enheter på minst 11 000 invånare.

-Vi kommer att ha så kallade morotspengar för att förmå kommuner att gå samman. Om det ändå inte lyckas kan regeringen tvinga fram sammanslagningar, säger Juri Volgemastin.

I början av året var medeltalet invånare i en estnisk kommun 1880 invånare, hälften av kommunerna var alltså mindre än så. Fyrtio kommuner har färre än 1 000 invånare och hälften av landets befolkning bor i någon av de fem största städerna; Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu och Kohtla-Järve.

Hittills existerar endast ett samgångsavtal dör Sauenområdets fyra kommuner beslutat om samgång. Problemet ur myndigheternas synvinkel är att små kommuner tenderar att undvika samgång med de större städerna. För att uppfylla kravet på befolkningsunderlag försöker man samla så kallade hålkakekommuner runt städerna.

Det finns ett kryphål: om vissa kriterier uppfylls kan regeringen godkänna sammanslagningar med mindre antal invånare. Hittills har endast fyra öar undantagits: Moon (Muhnu), Kynö (Kihnu), Ormsö (Vorms) och Runö (Ruhnu). Runö med 154 invånare torde bli landets minsta kommun vad gäller befokningsantalet.

Från årsskiftet blir det också tillåtet för estniska folkvalda att sitta på två stolar – i parlamentet och i kommunen eller staden.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *