Berlinmurens fall blev en rivstart för det internationella samarbetet världen över. Kommunförbundets direktör Heikki Telakivi var med när världen öppnade sig för de finländska kommunerna.

– Tack och lov har det internationella samarbetet har blivit mindre ceremoniellt med åren. Idag är gräsrötterna med på ett helt annat sätt, säger Telakivi, som efter nästan 50 år arbetslivet tackar för sig.

När Estland behövde hjälp för att starta upp sitt stadsförbund efter Sovjetunionens fall var det ”Mr. Telakivi from Finland” som bistod med goda råd och begagnade kopieringsmaskiner som skeppades över Finska viken.

Året var 1989 och Mauno Koivisto var republikens president.

– Finska staten var som känt ytterst försiktig i Estlandsfrågan. Stadsförbundet och städerna hade däremot friare händer att hjälpa esterna, minns Telakivi.

Hans engagemang i Estland startade mer eller mindre av en slump.

– Jag satt på mitt kontor på Finlands stadsförbund när receptionisten ringde och bad mig komma. Vid disken stod en man som ville ha hjälp med att organisera upp ett nytt stadsförbund i Estland. Vi gick upp på mitt rum där tog jag fram ett gammalt bordsstandar, en gåva från Estlands stadsförbund år 1936. Våra förbund hade redan etablerat kontakt.

Heikki Telakivi tillsammans med Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Jurist på Helsingfors stad

Kommunförbundets Mr. Telakivi är en välkänd figur i internationella kommunala och regionala sammanhang. Han rör sig lika hemvant på Europarådets möte i Strasbourg som på vänortskonferens i Kina, i den europeiska kommunorganisationen CEMR:s korridorer i Bryssel eller varför inte bland borgmästarna i UCLG, kommunernas och städernas världsorganisation.

Hans första jobb som jurist var på Helsingfors stads fastighetsbolag för hyresbostäder. Under 14 månader bevakade han 450 rättegångar i bostads- och rådstuvurätten.

– Det handlade om att vräka hyresgäster som inte betalat hyran eller på annat sätt brutit mot hyresavtalet. Ett renodlat juristjobb, säger han.

Så småningom flyttade han över till stadshuset i Helsingfors, först som kanslisekreterare för att senare bli biträdande stadssekreterare.

– Jag jobbade bland annat med att koordinera och följa upp statsandelarna, ett ytterst byråkratiskt jobb. I dag är pengarna från staten inte öronmärkta på samma sätt som förr. Tack och lov!

Metro kantad av skandaler

1981 blev han avdelningschef för Helsingfors stads Metrobyrå, ett juristjobb som blev ett ”städjobb” kantat med politiska, juridiska och ekonomiska skandaler. Så småningom blev han också tillförordnad vd.

– Mitt uppdrag var att ordna upp i administrationen, se till att beslut som var felaktigt gjorda togs om, lägga ut protokoll till påseende osv.

Helsingfors överborgmästare Raimo Ilaskivi tillsammans med Sveriges prins Bertil under en nordisk vänortskonferens i Helsingfors. Mellan dem skymtar en glad Heikki Telakivi.

Metrobyrån var ständigt i tidningsrubrikerna. Till och med Heikki Telakivis två veckor långa pappaledighet som metrochef uppmärksammades i kvällstidningarna.

– På den tiden var det inte så vanligt att män på vd-nivå utnyttjade rätten till pappaledighet, småler han.

Bland de stora metroärendena som Heikki Telakivi  har varit med om att verkställa nämner han Kampens metrostation, där hans uppdrag var att sköta avtalsjuridiken.

– Ett invecklat och ytterst detaljrikt avtal på grund av de många huvud- och underentreprenörerna, påpekar han.

Hans sista tunga uppdrag för Helsingfors stad var att verkställa nedläggningen av stadens trävarucentral och såg i Heinola. Staden grundade i tiden centralen i Heinola för att få tillgång till förmånliga råvaror för byggverksamheten.

– Fullmäktige hade fattat nedläggningsbeslutet och mitt jobb var att säga upp de ca 80 anställda när verksamheten lades ner. De uppsagda erbjöds jobb i Helsingfors, men ingen tackade ja, minns han.

Internationellt samarbete

Heikki Telakivi var med år 1988 när Finland blev medlem av Europarådet, 1990 när Finland tillsammans med de övriga nordiska länderna gick med i de europeiska kommunförbundens paraplyorgan (CEMR), 1993 när kommunförbunden i Sverige och Finland öppnade gemensam byrå i Bryssel – det är var innan länderna blev EU-medlemmar –  1991 när Kina öppnade sina gränser för internationellt samarbete bland annat med högskolor, företag, kommuner och städer och 2000 när kommunförbundens nuvarande världsorganisation grundades.

Internationellt nätverkande. Från vänster Kommunförbundets Heikki Telakivi, och tidigare vice vd Timo Kietäviäinen i samspråk med Barcelonas borgmästare Pascal Maragall.

– Före Berlinmurens fall var det internationella samarbetet formellt, men i och med att Finland blev medlem i EU har samarbetet tagit en helt ny riktning. Det här gäller även vänortssamarbetet.

Heikki Telakivi säger att han är glad över att organisationerna på den offentliga sektorn förstår hur viktigt det är att vara med i internationella sammanhang.

– Andra länder kan hjälpa och inspirera oss och vi kan hjälpa och inspirera dem. Kommunsektorn har 440 000 anställda – mot statens 85 000 ­– som är experter på vatten och avlopp, närdemokrati, offentlig förvaltning och jämställdhet, bara för att nämna några exempel. Jag tycker att det är synd att vi inte utnyttjar den enorma kompetens som kommunerna besitter i det internationella samarbetet!

Mr. Telakivi blir officiellt pensionär den 1 september. Före det väntar en lång sommar tillsammans med familj, barn och fem barnbarn, alla bosatta i Helsingfors.

– Jag har inte konkreta planer. Kanske försöker jag förbättra min spanska eller något annat språk. Kanske blir det några månader i ett varmare land. Vi får se.

Fakta/ Heikki Martti Telakivi

  • Född 1954 i Helsingfors
  • Utbildning Juris kandidat från Helsingfors Universitet (1978)
  • Talar finska, svenska, engelska, franska, tyska och lite spanska
  • Karriär Arbetade för Helsingfors stad under åren 1979-87 i olika uppdrag, bland annat som jurist vid stadens fastighetsbolag. Kanslisekreterare, senare biträdande stadssekreterare i centralförvaltningen. Avdelningschef vid Metrobyrån. Allmän sekreterare vid Finlands statsförbund 1988-93. Flyttades över som kanslichef till det nybildade Finlands Kommunförbund 1993. Idag är han Kommunförbundets direktör med ansvar för internationella relationer, en post han lämnar den 1 september för att bli pensionär.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *