Den digitala inre marknaden kan ge enorma fördelar om vi kan samordna allt som EU, staten och kommunerna gör, skriver Henrik Rainio.

Digitaliseringen har fortfarande en stor, oanvänd potential som kan intensifiera kommunernas service utan att försämra kvaliteten. Nu får digitaliseringen en ny boost av Europeiska kommissionen som nyligen presenterade sin strategi för en digital inre marknad.

Strategin innehåller 16 initiativ som enligt planerna ska genomföras före slutet av 2016. Målet är att riva ner murar av regelverk och äntligen gå från 28 olika digitala marknader till en enhetlig inre marknad. Enligt kommissionens uppskattning har en fullt fungerande digital inre marknad potential att bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen.

E-förvaltning och elektronisk upphandling

Strategin för den digitala inre marknaden och konsekvenserna av dess initiativ är omfattande. Den digitala inre marknaden har många verkningar för den kommunala verksamheten, även om det primära målet är att skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Detaljerade och konkreta konsekvenser är det än så länge svårt att bedöma, men flera initiativ har beröringspunkter med kommunernas verksamhet.

Kommissionen vill att man i framtiden ska kunna sköta administrativa uppgifter elektroniskt i så stor utsträckning som möjligt, vilket lyfter fram teman såsom e-förvaltning och elektroniska upphandlingsförfaranden.

Inom hälsovården finns stor potential att utnyttja digital teknik, och på den punkten vill kommissionen till exempel definiera prioriteringar för standarder och samverkansförmåga inom diverse områden, såsom e-hälsa.

E-hälsa, eller också m-hälsa, handlar om att ge alla människor en möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva. Det ger också vårdpersonalen tillgång till rätt information på rätt plats och
i rätt tid.

Ett exempel på detta är ett armband som kan mäta hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur. Den information som armbandet eller klockan mäter kan sedan direkt skickas vidare till sjukvårdspersonalen. Samtidigt kan patienten själv också följa upp sin hälsa. I en nödsituation kan appen, som är kopplad till olika sensorer på kroppen, ringa direkt till ambulansen som vet var patienten befinner sig. När ambulansen är på väg kan mobilappen skicka livsviktig information till hälsovårdspersonalen på sjukhuset, så att de kan förbereda sig i väntan på att patienten anländer.

Samordning behövs

Den stora frågan är hur vi får allt som EU, staten och kommunerna gör att samordnas? I bästa fall kan den digitala inre marknaden medföra enorma fördelar, men i värsta fall lägger vi stora summor pengar på att utveckla olika system som sedan inte lämpar sig för kommuninvånaren.

”I värsta fall lägger vi stora summor pengar på att utveckla olika system som inte lämpar sig för kommuninvånaren.”

För att kunna samarbeta bättre på de olika nivåerna har Kommunförbundet tillsammans med andra europeiska kommunförbund grundat ett nätverk för ICT-sakkunniga, som förhoppningsvis kommer att samarbeta regelbundet med DG Connect, som i EU har ansvaret för digitaliseringen.

På hemmaplan är det också mycket på gång inom digitaliseringen av kommunala tjänster.  Kommunförbundet har nyligen startat ett projektkontor som ska hjälpa kommunerna och samkommunerna att etablera e-tjänster och förmedla information om kommunernas behov så att de kan beaktas på nationell nivå.

Arbetet utförs av sex projektanställda och det kommer också att gagna Kommunförbundet och kommunernas sakkunniga. Så ifall kommunerna har idéer, frågor eller bekymmer om digitaliseringen, kontakta Kommunförbundet och dra nytta av den nya servicen!

Skribenten är direktör för Kommunförbundets Brysselkontor

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *