Den svenska demokratiutredningen lämnade igår sitt betänkande till Sveriges demokratiministeri Alice Bah Kuhnke.

Rapporten på webben

Låt fler forma framtiden!

Bl.a. konstaterar man att ”för att motverka elitiseringen och maktkoncentrationen bör partierna i fullmäktige överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som ordförande”.

Modell från Finland? Utredningen föreslår bl.a. att en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige på samma sätt som man i Finland tagit ibruk medborgarinitiativ i riksdagen och kommunerna. I Sverige innebär förslaget att en enskild individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska det tas upp som en motion.

Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas. Kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *