Folkomröstningen i Storbritannien är nu avklarad och majoriteten av britterna har röstat för att landet ska lämna EU. Mest EU-motståndare fanns det i de tynande industristäderna i norra England och i Wales, medan de stora städerna och exempelvis Skottland röstade klart för ett fortsatt EU-medlemskap. Storbritannien har alltid haft ett mycket ambivalent förhållande till EU, och också efter folkomröstningen kommer britterna att vara tudelade för en lång tid framåt.

En omedelbar konsekvens av Brexit är premiärministerns avgång och andra omställningar i den politiska ledningen i Storbritannien. Beslutet har också satt aktiekurserna och räntemarknaden i gungning på grund av den ökade osäkerheten. Följande som blir lidande är de brittiska företagen. Eftersom Storbritannien är ett viktigt exportland för Finland kommer Brexit i viss mån också att försvaga den ekonomiska tillväxten i vårt land.

Utträdet ur EU medför en osäkerhet som kommer att minska investeringarna i Storbritannien och därmed också landets ekonomiska tillväxt. Detta leder i sin tur till minskad efterfrågan i det övriga Europa. Det är troligtvis just så som Brexit påverkar Finlands ekonomi mest.

– Att Storbritannien lämnar EU får inga omedelbara konsekvenser för de finländska kommunerna. Ser man på framtiden är Brexit ändå ytterligare en stor osäkerhetsfaktor som på lång sikt försämrar kommunernas inkomstunderlag. Om kommunen har flera företag som bedriver export till Storbritannien, kommer den minskade efterfrågan och det försämrade resultatet snabbt att synas i kommunens ekonomi i form av mindre intäkter av samfundsskatten och sämre sysselsättning, uppskattar Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio.

På längre sikt kommer Brexit med största sannolikhet att påverka vissa riktlinjer i EU-lagstiftningen. Vid förhandlingarna om dessa riktlinjer har Finland ofta fått stöd av Storbritannien, som delat våra värden. I det hänseendet kan Brexit få stora konsekvenser för kommunerna.

– Utträdet ur EU är ändå en lång process som räcker flera år. Under den tiden kan man säkert få fram fungerande lösningar på de frågor som nu är öppna. Jag tror ändå att vi kommer att få uppleva många överraskande vändningar under förhandlingarna. I vilket fall som helst är det en lättnad att kommunerna inte står i främsta ledet och tar emot de första stötarna, säger Punakallio.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *