Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses.

Sammanlagt 17 personer sökte tjänsten som äldreombudsman inom den utsatta tiden.

Tjänsten är ny och tillsätts från början av november för en period på fem år.

Följande personer lämnade in sin ansökan:

 • Virpi Dufva
 • Katariina Juhola
 • Timo Koponen
 • Henna Nikumaa
 • Aleksi Niskanen
 • Anita Näslindh-Ylispangar
 • Ruut-Päivikki Pylvänäinen
 • Soile Ridanpää
 • Päivi Topo
 • Marjukka Turunen
 • Sirkku Wallin
 • Lauri Vettenranta
 • Vexi Virtanen

Fyra av sökandena vill inte ha sina namn offentliggjorda.

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter.

Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses, bevakar lagstiftningen och beslutsfattandet och bedömer deras konsekvenser för de äldre.

Äldreombudsmannen finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå.