Landskapsdirektören ska intressebevaka, nätverka och samarbeta med medlemskommunerna.

Österbottens förbund söker en efterträdare till Kaj Suomela, som gör sin sista arbetsdag på förbundet den sista april nästa år.

Inom utsatt tid har sju personer sökt tjänsten:

  • Rurik Ahlberg, pol.lic, Korsholm
  • Mats Brandt, doktor i förvaltningsvetenskap, Vasa
  • Ingves Joakim, ingenjör, Vasa
  • Minna Jukola, Executive Master of Business Administration                       
  • Jari Karjalainen, pol.mag., Vasa
  • Taira-Julia Lammi, diplomingenjör               
  • Lars Rosenblad, pol.mag.

Ahlberg är kommundirektör i Korsholm. Brandt är strategidirektör vid samkommunen Österbottens välfärdsområde och stadsdirektör på deltid i Nykarleby.      

Tyngdpunkten i landskapsdirektörens arbete ligger på intressebevakning, nätverkskontakter, samarbete med medlemskommunerna och ledning av personal och ärenden.

För det här krävs kännedom om företagsverksamhet, internationellt samarbete och EU, slår arbetsannonsen fast, liksom kunskaper i svenska, finska och engelska.

Landskapsdirektören är chef för förbundets byrå i Vasa, där det jobbar 30 personer.

Fullmäktige fattar beslut i november

Rekryteringsgruppens ordförande, Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund, säger att hon är nöjd med antalet sökande och bredden på startfältet, vad gäller utbildning och könsfördelning.

– Hade det sett ut idag som det gjorde ännu igår, då vi bara hade två sökande, hade vi fått tänka om.

Rekryteringsgruppen möts 10.9 för att ta ställning hur man går vidare. Om också den övriga gruppen är nöjd med antalet sökande tas beslut om vilka som kallas till en första intervjuomgång. De intervjuerna genomförs av konsultföretaget Momentous och rekryteringsgruppen fortsätter själv med intervjuer i slutet av september.

Målsättningen är att landskapsförbundets styrelse tar ställning i frågan i oktober och att fullmäktige utser ny landskapsdirektör i november.

– Kaj Suomela jobbar officiellt fram till april men har semester att ta ut. Vi hoppas att den nya landskapsdirektören kan inleda sitt arbete en bit in på nästa år.

Uppdatering: Jari Karjalainens namn korrigerat kl. 11.07.