Nu har sammanlagt sex personer sökt tjänsten. En av dem är inte behörig, enligt stadsstyrelsen.

För två veckor sedan beslöt stadsstyrelsen i Nykarleby att förlänga ansökningstiden för tjänsten som stadsdirektör. Det här efter att endast fyra personer sökt tjänsten.

Nu då den förlängda perioden löpt ut kan staden konstatera att det finns sex sökande. Ytterligare två personer har alltså sökt tjänsten.

Dessa är Martin Norrgård, pol.mag från Sundom och Mathias Kass, pol.mag. från Nykarleby.

I den första ansökningsomgången sökte följande personer tjänsten:

  • Steven Frostdahl, fil.mag., Nykarleby
  • Tapio Heilala, provisor, Bekkjarvik, Norge
  • Timo P. Kiviaho, ekon.mag., Salo
  • Harri Hautsalo, Äänekoski (inte behörig)

Nuvarande stadsdirektören Mats Brandt delar sin tid mellan staden och samkommunen Österbottens välfärdsområde, där han är strategidirektör. Brandt jobbar deltid, 40 procent, för Nykarleby innan han slutar som stadsdirektör den sista september.

Efter det vikarieras han av ekonomidirektören Gunilla Lillbacka. Tanken är att den nya stadsdirektören börjar jobba i november.