Sandra Bergqvist vill bli vice ordförande för SFP

Sandra Bergqvist efterträder Stefan Wallin som SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finlands valkrets.
Sandra Bergqvist efterträder Stefan Wallin som SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finlands valkrets.
19.4.2017

Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet vid Kommunförbundet vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Hon vill jobba för att det ska finnas tillgång till vård, service och utbildning på svenska och hennes hjärta klappar extrastarkt för Åboland.

Valet av partiets vice ordförande sker under SFP:s partidag 10-11 juni i Helsingfors.

Sandra Bergqvist är 37 år och jobbar som teamledare och sakkunnig vid Finlands Kommunförbund. Till hennes uppgifter hör att bevaka de svensk- och tvåspråkiga kommunernas intressen och framför allt att bevaka vård- och landskapsreformen.

I ett pressmeddelande poängterar Bergqvist  att regeringens reformplaner är problematiska ur flera olika synvinklar. Det gäller såväl svenska språkets ställning som demokratiaspekten, jämlikheten och tillgången till service.

– Jag vill jobba för att det nu och i framtiden ska finnas tillgång till vård, service och utbildning på svenska.Jag vill jobba för ett öppet och inkluderande samhälle där invånarnas möjligheter att påverka sin egen vardag ska vara en självklarhet. Jag anser också att de olika regionernas särdrag bättre borde beaktas och att det ska gå att bo och leva såväl i skärgårdsförhållanden som på landsbygden och i städerna.

Bergqvist  är medlem i SFP:s partistyrelse och har under flera år varit ordförande för partiets organisationsutskott och medlem i finansutskottet. Hon har varit stadsstyrelseordförande i Pargas, lokalavdelningsordförande för SFP i Nagu och kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

– Jag vill vara hela partiets vice ordförande. Jag har under flera års tid haft Svenskfinland som mitt arbetsfält och känner till de olika regionernas styrkor och utmaningar. Eftersom jag är född och uppvuxen i Nagu och har tillbringat den allra största delen av mitt liv i Åboland, är det den region som mitt hjärta klappar lite extra för och som jag kan och känner bäst, säger Bergqvist.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här