Daniel Sazonov leder Kommunförbundets förbundsdelegation. I styrelsen är Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr Johan Johanssons ersättare.

Helsingfors biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml) har valts till ordförande för Kommunförbundets förbundsdelegation. Lojobon Joona Räsänen (SDP) fortsätter som ordförande för Kommunförbundets styrelse.

Första vice ordförande i förbundsdelegationen är Piritta Rantanen (SDP) från Jämsä, och andra vice ordförande är Mirja Vehkaperä (C) från Uleåborg.

Johan Johansson.

I Kommunförbundets styrelse representeras SFP av Johan Johansson från Grankulla. Hans ersättare är Malin Brännkärr från Kronoby.

Valen gjordes av det konstituerande sammanträdet för förbundsdelegationen.

Sazonov är också ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors och strategichef för Samlingspartiet.

Den nyvalda ordföranden leder ordet i förbundsdelegationen, som är Kommunförbundets högsta organ.

– Kommunerna står inför en historisk förändring, säger Sazonov i ett pressmeddelande. Nu är det dags att fokusera på kommunerna, städerna och deras förutsättningar att lyckas. Kommunförbundet måste i ännu högre grad än tidigare vara kommunernas och städernas röst i den offentliga debatten. Dessutom måste förbundet hitta fungerande sätt att samarbeta med välfärdsområdena.

Daniel Sazonov.

Förbundsdelegationen med 76 ledamöter och förbundets styrelse med 15 ledamöter väljs vart fjärde år.

De politiska styrkeförhållandena i Kommunförbundets styrelse bestäms utgående från resultatet i kommunalvalet föregående vår. Resultatet i kommunalvalet syns också i förbundsdelegationens och styrelsens presidier.

Kommunförbundets styrelse

 • Ordförande Joona Räsänen, Lojo, SDP
 • Första vice ordförande Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors, Saml
 • Andra vice ordförande Markku Rossi, Kuopio C
 • Heikki Autto, Rovaniemi, Saml
 • Sanni Grahn-Laasonen, Forssa, Saml
 • Henrik Vuornos, Esbo, Saml.
 • Lauri Lyly, Tammerfors, SDP
 • Miia Nahkuri, Riihimäki, SDP
 • Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, Sysmä, C
 • Toimi Kankaanniemi, Jyväskylä, Sannf
 • Pia Pentikäinen, Suonenjoki, Sannf
 • Meri Lumela, Jyväskylä, Gröna
 • Pekka Sauri, Helsingfors, Gröna
 • Matti Korhonen, Uleåborg, VF
 • Johan Johansson, Grankulla, SFP

Styrelsens ersättare finns listad här.

Här medlemmarna i Kommunförbundets förbundsdelegation.