Topo är för tillfället direktör för Äldreinstitutets stiftelse. Hon inleder sitt arbete i januari.

Politices doktor, direktör Päivi Topo blir Finlands första äldreombudsman. Hon utnämndes på torsdag av statsrådet för tiden 15.1.2022-14.1.2027.

Päivi Topo är för närvarande direktör för Äldreinstitutets stiftelse. Hon ansvarar för Äldreinstitutets verksamhet, kommunikation, påverkansarbete och forskning.

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter.

Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses, bevakar lagstiftningen och beslutsfattandet och bedömer deras konsekvenser för de äldre.

Äldreombudsmannen finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå.

Tjänsten söktes av 17 personer.