Kristinestad och Nykarleby har i höst fått nya stadsdirektörer. Mila Segervall är sedan mitten av augusti ny stadsdirektör i Kristinestad. Mats Brandt tillträdde stadsdirektörsposten i Nykarleby för några veckor sedan.

Det är överraskande mycket som de två nya stadsdirektörerna i Österbotten har gemensamt. Båda leder städer grundade på 1600-talet av den svenska kronan. Städerna är små, kustnära med svenska som majoritetsspråk.

Båda är de födda i det som idag är Kristinestad, Mats Brandt i den tidigare kommunen Lappfjärd, som uppgick i Kristinestad i kommunsammanslagningen på 1970-talet.

– Vi har också gått i samma skola, säger Mila Segervall och pekar på Kristianstads gymnasium som syns från fönstret i det gamla Rådhuset där stadskansliet finns. Jag var utbyteselev i Australien ett år och blev därför student samtidigt med Mats, vi har gått i samma klass i två år.

Båda två har arbetat i den statsapparaten i Sverige. Segervall såväl i Sveriges riksdag som i regeringskansli och i olika uppdrag för Centerpartiet, Mats Brandt i Finansdepartementet.

– Mila har den erfarenhet som Kristinestad behöver, säger Mats Brandt. Hon har rört sig utanför stadsportarna, är expert på utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor och har siktet inställt långt vid horisonten. Det gör att hon läser trender och ser det som andra inte noterar lika snabbt.

Vi återkommer till framtidstrender lite senare. Men först den obligatoriska frågan till de två färska stadsdirektörerna:

Varför ville ni bli stadsdirektörer i just Nykarleby och Kristinestad?

Segervall: Kristinestad är fantastiskt! Jag vill lotsa staden in i framtiden, göra Kristinestad till en attraktiv plats för inflyttare. Det finns mycket vi kan göra för att förstärka staden. Tillsammans med vårt lokala näringsliv kan vi till exempel erbjuda inflyttare ett bra paket med jobb och fungerande dagvård och skola.

Brandt: Jag gillar hantverket med att leda en kommun. Malax där jag har arbetat sedan 2007 har en liten förvaltning som jag kan utan och innan. Jag ville ha variation, men bibehålla själva hantverket, därför sökte jag till Nykarleby. Det som också intresserar mig är samarbetskulturen i norra Österbotten. Den är annorlunda än i söder, mera tight. Nykarleby förenar den lilla stadens styrka med regionens starka muskler.

För Mila Segervall är mycket i den kommunala administrationen nytt.

– Det är en utmaning som ger ”pirr i magen” samtidigt som det är en styrka. Eftersom jag inte jobbat med kommunalförvaltning ur ett tjänstemannaperspektiv förut vet jag inte hur man ”alltid har gjort” i Kristinestad. Jag kan ställa frågor och ha synpunkter på våra processer utan att det uppfattas som ifrågasättande, säger hon och tillägger:

– Jag är glad att jag hann vara politiker i Kristinestad åtminstone en liten tid innan jag blev stadsdirektör.

Segervall har suttit i stadsfullmäktige och varit ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, uppdrag hon lämnade när hon blev till stadsdirektör.

– Jag har också stadsfullmäktiges tredje ordförande med närvarorätt på stadsstyrelsens möten. Det här är erfarenheter som jag har nytta av nu.

Ekonomin en utmaning

I båda städerna är ekonomin bekymmersam. I Nykarleby bidrar den konjunkturkänsliga pälsdjursnäringen just nu till uppförsbacken, i Kristinestad bidrar stora investeringar i byggnader till utmaningar med stadens ekonomi.

– Vi bygger ett nytt daghem och renoverar och bygger ut skolor och åldringshem. Det kostar, men det visar att det finns en framtidstro i Kristinestad, säger Segervall. Vi har mycket bra på gång i Kristinestad just nu. Idag finns på den så kallade sjukhusbacken över 300 anställda och flera aktörer. Vi har landets bästa potatis och det finns intresse för företagsetableringar vid Pohjolan Voimas nedlagda kolkraftverk i Björnöhamn. Vi har en fungerande tvåspråkighet i staden som vi kunde utnyttja ännu bättre och vi är Finlands första Cittaslow-stad.

Kaffekalas och byrunda

Både Mats Brandt och Mila Segervall ser sig som närvarande ledare.

– Jag har alltid haft öppen dörr och låg tröskel och det kommer jag att fortsätta med i Nykarleby, säger Brandt.

– Jag vill vara lyhörd, personalen är jätteviktig och jag vill få en relation till alla, säger å sin sida Segervall. Jag vet att jag är väldigt tydlig, vilket kan uppfattas som skrämmande. Å andra sidan petar jag inte i detaljer. När någon får ett uppdrag förutsätter jag på att han eller hon sköter det.

Mats Brandt säger att hans styrka som ledare är att han kan förena kommunens inre liv med yttervärlden.

– Det betyder inte att jag flänger omkring i världen. Snarare handlar det om att jag ser mig som spindeln i nätet på alla nivåer. En möjliggörare.

Som stadsdirektör blir man ett med sin stad, ansiktet utåt, konstaterar Segervall.

– En stadsdirektör är alltid i tjänst. Jag kommer att delta i olika aktiviteter och evenemang här i staden, inte enbart när jag bjuds in som talare, utan som vanlig besökare. Jag är en nätverkare som gillar att koppla samman människor. Jag är också aktiv på sociala medier där jag lägger ut bilder och berättar om vad jag gör.

Mila Segervall har planerat att regelbundet bjuda in sig till de politiska gruppernas möten.

– Jag deltar gärna och informerar grupperna om det som är aktuellt. Jag hoppas att de tar emot mig!

I september startade hon en ”byrunda” i Medborgarinstitutets regi, där hon besöker de olika kommundelarna och träffar invånarna. Det blir sju möten som går under rubriken ”Stadsdirektören möter byarna, byarna möter stadsdirektören”.

– När jag var nämndordförande beslöt vi att hålla våra möten i de olika kommundelarna. Före mötena bjöd vi in invånarna till diskussion om frågor som var viktiga för dem. Det var lyckat, berättar hon.

Mats Brandt har också en plan, den omfattar i bästa fall 27 kaffekalas!

– Demokratin dras med legitimitetsproblem och jag vill därför samarbeta med politikerna för att nå ut till invånarna. I den representativa demokratin är det politikerna som företräder folket. Det här har jag tänkt diskutera med fullmäktigemedlemmarna en och en över en kopp kaffe under devisen ”Visa mig Ditt Nykarleby”, berättar Brandt, som ser fram emot 27 unika kaffekalas. Jag vill också veta vad medlemmarna vill ha ut av sina uppdrag.

Hur ser Nykarleby och Kristinestad ut om 15-20 år, när Mila Segervall och Mats Brandt börjar förbereda sig för pensionärstillvaron?

– Det beror på vad som händer i världen. Det är viktigt att minnas att allt har konsekvenser. Vi har en ovanligt varm sommar bakom oss som kommer att få konsekvenser för jordbruket och djurhållningen i Österbotten, konstaterar Segervall.

Antalet klimatflyktingar i världen ökar snabbt. Enligt bedömare kommer antalet klimatflyktingar år 2050 att uppgå till 200 miljoner. Migrationen ökar trycket på Europa vilket får konsekvenser också på kommunfältet.

– I Finland påverkas vi dessutom av utvecklingen i Ryssland. Vi lever i förändring och frågor om krishantering och den inre säkerheten kommer sannolikt att bli aktuella i våra kommuner framöver, tippar Segervall.

Mats Brandt å sin sida konstaterar att det är bra att titta på konstanterna, på det som inte förändras så snabbt, när man försöker spå framtiden.

– Kristinestad och Nykarleby är resultatet av en expansiv stadspolitik i 1600-talets Europa. Samhällsstrukturen i Österbotten är i mycket den samma som för 400 år sedan, rutmönstret i stadskärnorna i Kristinestad och Nykarleby har inte ändrat speciellt mycket. Därför vågar jag tro att våra städer finns kvar också i framtiden, men människorna som bor där har säkert hittat andra lösningar för sin kreativitet och samarbetet med andra. Kanske Nykarleby och Kristinestad blir ett sådant nytt samarbetsmönster?

Mila Segervall

 • Utbildning: pol.mag (statskunskap)
 • Karriär: Har jobbat i olika uppdrag för Centerpartiet i Sverige, bl.a. som politisk sekreterare och sakkunnig, som byråassistent i den svenska riksdagens internationella kansli samt som kommunikationskonsult. Efter återflytten till Finland som kommunikatör och projektledare.
 • Från och med 13 augusti stadsdirektör i Kristinestad.

Kristinestad

 • Grundades år 1649 av Per Brahe
 • 6 638 invånare
 • 55,4 % svenska, 41,4 % finska, annat språk 3,2%
 • Finlands första Cittaslow-stad
 • Inkomstskattesats 2018: 21,5%

Mats Brandt

 • Utbildning: pol.lic. (nationalekonomi), doktorand (förvaltningsvetenskap), siktar på disputation i vinter
 • Karriär: Har arbetat med frågor om privat produktion av offentligt finansierade tjänster på Finansdepartementet i Sverige, vik. kommundirektör i Maxmo, kommunsekreterare och -direktör i Malax.
 • Från och med 9 oktober stadsdirektör i Nykarleby.

Nykarleby

 • Grundades år 1620 av Gustav II Adolf
 • 7 521 invånare
 • 90 % svenska, 8 % finska och övriga 2%
 • Här arrangeras årligen Finlands största loppmarknad, Juthbackamarknaden
 • Inkomstskattesats 2018: 21,25%

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *