Tekniska nämnden var enhällig i sitt beslut. Tjänsten söktes av två personer.

Tekniska nämnden i Jakobstad valde på onsdag Viljam Knif till tjänsten som stadsgeodet. Den andra sökande var Sören Vikström.

Båda sökande är lantmäteriingenjörer och konstaterades uppfylla behörighetskraven för tjänsten.

Knif ansågs vara lämpligast till tjänsten och ingen omröstning behövdes i ärendet, säger den beredande tjänstemannen, stadsingenjör Harri Kotimäki.

Jakobstad har från och med februari ett avtal med Lantmäteriverket om de uppgifter som hör till en fastighetsingenjör. Det betyder att stadsgeodeten inte behöver vara en diplomingenjör inom lantmäteri.