Tekniska nämnden besluter hur processen framskrider.

Jakobstad söker en stadsgeodet, som ansvarar för ärenden i anslutning till fastighetsbildning och fastighetsregisterföring.

Stadsgeodeten bereder och verkställer stadens markanskaffningar och -överlåtelser. Till ansvarsområdet hör även skötseln av stadens markegendom och skogar samt kartläggningsuppgifter.

Behörighetskrav för tjänsten är diplomingenjör med lämplig högre högskoleexamen, eller ingenjör eller tekniker med en lämplig examen inom lantmäteri.

Två personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

  • Viljam Knif, lantmäteriingenjör YH, Jakobstad
  • Sören Vikström, lantmäteriingenjör YH, Larsmo

Tekniska nämnden i Jakobstad behandlar ärendet 9.2.