Tre personer hade kallats till intervju. Fullmäktige möts senare i juni.

Kent Eriksson, utbildningschef i Kumlinge, ser ut att bli ny kommundirektör i åländska Brändö. Rekryteringsgruppens och kommunstyrelsens förslag är att Eriksson väljs den 23 juni då fullmäktige möts.

Tre personer, bland åtta sökande, gick vidare till intervju. Utöver Eriksson var dessa Joachim Flander (ekon.mag.) från Helsingfors, Sofia Ulfstedt (pol.mag.) från Åbo – tidigare direktör för Kårkulla samkommun.

Motivering ur rekryteringsgruppens protokoll: ”Som helhet är Kent den mest kompletta av de tre kandidaterna. Kent är väldigt kunnig inom politik och förvaltning. Han är redan långt insatt i kommunens ekonomi och har idéer om hur han kan utveckla kommunen framåt. Han har en stor kännedom om småskaligheten och skärgårdens behov och ett stort nätverk framförallt västerut. Kent är diplomatisk, samarbetar bra och är en utmärkt ledare. Han är ambitiös, effektiv och oerhört entusiastisk. Språkkunskaperna i finska och engelska är också goda. Kent har en pedagogie magister examen och studerar för närvarande för att få en politices magister examen också.”

Eriksson hade kallats till intervju utan att ha sökt jobbet. Nuvarande kommundirektören John Wrede går i pension vid årsskiftet.