Också förra samkommunsdirektören Ulfstedt kallas till intervju.

Som Kommuntorget rapporterade tidigare i maj var åtta personer intresserade av att efterträda John Wrede som kommundirektör i åländska Brändö.

Kommunens rekryteringsgrupp var ändå inte riktigt nöjd med antalet sökande utan förlängde ansökningstiden till den 24 maj.

– Det var ingen kandidat som på pappret sa klick-klick-klick, säger Wrede. Åtminstone ville vi ha ett större urval.

Några fler sökande fick kommunen inte men trots det finns ett nytt namn med när tre kandidater kallas till intervju.

De som går vidare är Joachim Flander (ekon.mag.) från Helsingfors, Sofia Ulfstedt (pol.mag.) från Åbo – tidigare direktör för Kårkulla samkommun – och Kent Eriksson, utbildningschef i grannkommunen Kumlinge.

Eriksson är alltså det nya namnet. Med hänvisning till den åländska kommunallagen, som konstaterar att ”även en person som inte sökt tjänsten kan med sitt samtycke utses till kommundirektör”, har Eriksson kallats till intervju.

Wrede säger att Eriksson uppfyller de krav som Brändö ställer på den nya kommundirektören. Orsaken till att Eriksson själv inte sökt tjänsten är att han är ny utbildningschef i Kumlinge och ville inte förekomma i offentligheten innan det var klart att han skulle gå vidare till intervju.

Planen är att fullmäktige fattar beslut om vem som blir ny kommundirektör på sitt möte den 23 juni.