Frågan om huruvida Kaskös stadsdirektör Minna Nikander åtnjuter fullmäktiges förtroende var uppe för omröstning på torsdag kväll.

En motion om att utreda förtroendet för Nikander hade lämnats in av SFP och Samlingspartiet långt tidigare. Motiveringen var att stadsdirektören inte upplevdes göra sitt jobb eller vara pålitlig.

Omröstningen i fullmäktige i Kaskö genomfördes som stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) förutspådde tidigare för Kommuntorget: splittringen mellan, å ena sidan, SFP och Samlingspartiet och, å andra sidan, VF, SDP och Sannfinländarna avgjorde hur rösterna föll.

Därmed fick Minna Nikander fortsatt förtroende med rösterna 9-8. Mangs, som tillsammans med samlingspartisterna lämnade in motionen om stadsdirektörens förtroende, säger till Svenska Yle att Nikander fortsättningsvis inte har hans förtroende.

Fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) hoppas i samma artikel att de politiska grupperingarna nu kan börja samarbeta.