Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka avgår vid årets slut.

Åtta sökande var inte tillräckligt för den beredningsgrupp som fått i uppdrag att hitta en efterträdare till Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka.

I mitten av oktober förlängdes ansökningstiden, som gick ut på fredag vid middagstid.

Sex nya ansökningar har kommit in. Med i spelet ger sig nu:

 • Politices magister Sonja Baarman-Englund, Borgå
 • Politices doktor Timo Forsten, Björneborg
 • Politices magister Laura Kippola, Borgå
 • Ingenjör (teknologibaserat ledarskap, högre YH-examen) Ilkka Luusua, Borgå  
 • Ekonomie magister Vladimir Miklashevsky, Helsingfors
 • Justitie magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto, Ylöjärvi

I den första ansökningsomgången sökte följande personer tjänsten:

 • Ekonomie magister Carl Joachim Flander, Helsingfors
 • Ekonomie magister, Master of Business Administration Eija Grönholm, Pyttis
 • Politices magister Christoffer Hällfors, Sibbo
 • Magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör Kristiina Tikkala, Esbo
 • Diplomingenjör, filosofie magister, Master of Business Administration Anne-Marie Tuomala, Lappträsk 
 • Politices magister Sofia Ulfstedt, Åbo
 • Merkonom Jarkko Välikangas, Uleåborg
 • Magister i hälsovetenskaper Pilvi Österman, Ingå