Åtta personer har visat intresse för att leda Lappträsk.

Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka avgår vid årets slut och kommunen har inlett jakten på en ny direktör.

Ansökningstiden för tjänsten utgick vid middagstid på fredag. Sammanlagt åtta personer har sökt tjänsten. Dessa är:

  • Ekonomie magister Carl Joachim Flander, Helsingfors
  • Ekonomie magister, Master of Business Administration Eija Grönholm, Pyttis
  • Politices magister Christoffer Hällfors, Sibbo
  • Magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör Kristiina Tikkala, Esbo
  • Diplomingenjör, filosofie magister, Master of Business Administration Anne-Marie Tuomala, Lappträsk 
  • Politices magister Sofia Ulfstedt, Åbo
  • Merkonom Jarkko Välikangas, Uleåborg
  • Magister i hälsovetenskaper Pilvi Österman, Ingå

Heikka har varit kommundirektör i Lappträsk sedan 2014. Till Yle säger hon att ingen intressekonflikt ligger bakom beslutet att sluta. Tidpunkten att lämna posten är lämplig, säger Heikka som vill ha mer tid för sin familj och de närmaste, och för sig själv.