Lappträsk förlänger ansökningstiden till tjänsten som kommundirektör till 29 oktober. Beslutet om förlängning fattades i  måndags av beredningsgruppen som kommunstyrelsen har tillsatt. 

I den första omgången lockade tjänsten åtta sökande. 

Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka avgår vid årets slut.