Daniela Sundberg föreslås för tjänsten när kommunstyrelsen möts på måndag.

Endast en person sökte tjänsten som ekonomi- och personalchef vid Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att EM Daniela Sundberg väljs till tjänsten från och med 1.6. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Sundberg är nu t.f. förvaltningschef i kommunen. Därför föreslås inte någon prövotid för Sundberg, som också varit anställd i kommunen tidigare för motsvarande uppgifter.

Kommunens tidigare förvaltningschef Erika Strandberg valdes i februari till kommundirektör.

Ekonomi- och personalchefen är avdelningschef för förvaltningsavdelningen och ansvarar för avdelningens verksamhetsområden som är förvaltning, ekonomi, personal och IT.

Ekonomi- och personalchefen är medlem i kommunens ledningsgrupp och fungerar som kommunen arbetsgivarrepresentant. Till andra uppgifter hör bland annat att vara centralvalnämndens sekreterare.