Brändö på Åland söker ny kommundirektör. Nuvarande kommundirektör John Wrede går vid årsskiftet i pension efter 34 år i kommunens tjänst.

Behörighetskrav är högskole- eller universitetsexamen, förtrogenhet med kommunal förvaltning, ledarförmåga samt goda kunskaper i svenska.

–  Den vi söker ska ha goda insikter i ekonomi och ledarskap och gärna vara utåtriktad åt både och öst och väst, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy Öström och hänvisar till det samarbete som Brändö har dels med de åländska skärgårdskommunerna dels med kommunerna i Åbolands skärgård.

Öström hoppas att den nya kommundirektören kan börja sitt uppdrag redan i september för att gå parallellt en tid med den avgående kommundirektören.

Ansökningstiden till tjänsten pågår till den 10 maj.

Mera information om den lediganslagna tjänsten hittar du här.