Upphandlingsprocedurerna har granskats, stadens interna samarbete liksom genomförandet och övervakningen av projektet. Frågan är komplicerad och involverar flera olika parter, vars verksamhet har bidragit till att projektet har misslyckats. Enskilda tjänstemäns ansvar har staden inte kunnat utvärdera. Foto: Mikael Sjövall

En pinfärsk revisionsrapport avslöjar att Vanda stad har vräkt ned över en miljon euro på en misslyckad renovering av en sportplan i Håkansböle. Nu bekräftar stadens ledning att det kostar ytterligare 500 000 euro att reparera idrottsplanen för att den ska kunna användas av toppidrottare. 

I slutet av augusti i år meddelade Vanda stad att ytbeläggningen på friidrottsbanan i Håkansböle är så ojämn att den inte kan användas av tävlingsidrottare. Renoveringen av idrottsplanen kostade staden över en miljon euro. 

En extern utredning av konsultbolaget Ramboll och en intern revisionsrapport vid Vanda stad visar nu att det finns brister i upphandlingen av det företag som står bakom renoveringen av sportplanen.  

Entreprenören handplockades 

Företaget Tieluiska, som renoverade löpbanorna i Håkansböle, saknade tidigare erfarenhet av att renovera friidrottsplaner. Ändå valdes Tieliuska för uppdraget, skriver Vanda stads revisionsenhet i sin rapport. 

– Vanda stad upprättade ett ramavtal med Tieluiska för infrastrukturella projekt efter en offentlig upphandling. Ramavtalet ger oss möjligheten att frångå upphandlingar för enskilda projekt, säger Tero Anttila, biträdande stadsdirektör för stadsmiljöns verksamhetsområde. 

I en intervju i Helsingin Sanomat misstänker Tieluiska att kvalitetskraven ändrats efter att projektet inletts. Läs mera (HS 30.10.23): Nyt puhuu kiistellyn Hakunilan kentän rakentaja: ”Olen puulla päähän lyöty”

Då en motsvarande renovering av idrottsplanen i Myrbacka i västra Vanda var aktuell 2020 ordnade staden ändå ett anbudsförfarande mellan de företag som omfattas av det existerande ramavtalet som Anttila hänvisar till. Tieliuska förlorade den gången anbudsförfarandet eftersom konkurrenten Unisport Infras anbud var 27 procent billigare.  

Ett år senare handplockades Tieliuska som entreprenör för projektet i Håkansböle utan att det ordnades någon offentlig upphandling. 

– Tieluiska hade ledig kapacitet och det var bråttom att komma i gång med projektet i Håkansböle. Därför föll valet på Tieluiska, säger Anttila. 

Bot och bättring lovas. Foto: Mikael Sjövall

Påhittade tilläggsarbeten 

Utöver Tieliuskas bristande branscherfarenhet väcks det i rapporten också frågor om bolagets bristfälliga dokumentation i samband med hanteringen av renoveringen i Håkansböle. Enligt revisionsrapporten har Tieliuska och Vanda stad undertecknat hela nio kontrakt om tilläggsarbeten den 21.10.2021, fyra månader efter att projektet hade avslutats. 

”De arbetsdagar som har registrerats för tilläggsarbeten kan inte motsvara verkligheten. Syftet verkar vara att undvika en situation där staden hade varit tvungen att avgöra om entreprenören måste betala dröjsmålsavgifter för att projektet hade fördröjts”, skriver enheten för intern revision i sin rapport. 

Trots att allvarliga brister har uppdagats vill staden inte namnge de tjänstemän som ansvarar för misstagen. 

– Vi har inte kunnat utvärdera enskilda tjänstemäns ansvar i denna rapport. Vi har granskat upphandlingsprocedurerna, stadens interna samarbete liksom genomförandet och övervakningen av projektet. Frågan är komplicerad och involverar flera olika parter, vars verksamhet har bidragit till att projektet har misslyckats, säger Pentti Asumus, chef för enheten för intern revision på Vanda stad. 

Ansvarsflykt och bortförklaringar 

En del av dem som bär huvudansvaret för projektet har redan avgått. 

– Jag utnämndes till biträdande stadsdirektör i fjol. Min företrädare har gått i pension och den tjänsteman som svarade för projektet var tjänstledig då projektet körde i gång 2021. Det verkar som att bristande kommunikation och ett otillräckligt samarbete mellan olika enheter har bidragit till problemen, säger Anttila. 

Enheten för motions- och idrottstjänster rentvår också sina händer. 

– Vi ansvarar inte för anbudsförfaranden och har i detta fall inte konsulterats eller haft insyn i hur upphandlingen har gått till. Om jag använder en metafor från skolvärlden så är det inte rektorns fel om renoveringen av skolan går i stöpet, säger Riikka Åstrand, biträdande stadsdirektör med ansvar för stadskulturen. 

Ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs med ansvar för offentliga upphandlingar på Kommunförbundet köper inte alla bortförklaringar. 

– Lagen om offentlig upphandling och koncession känner inte till enskilda enheter i den kommunala förvaltningen. Det är stadens ledning som helhet som måste se till att alla anbudsförfaranden uppfyller lagens bokstav, säger Högnäs. 

Biträdande stadsdirektör Riikka Åstrand utlovar ändå plåster på såren. 

– Vi ska se över våra interna processer och verksamhetsmodeller och förtäta samarbetet mellan stadsmiljöns verksamhetsområde och enheten för motions- och idrottstjänster, säger hon.