Helhetskostnaderna avgjorde. Neste har meddelat att det nya bioraffinaderiet byggs i Rotterdam. Därmed drar Borgå, som hängde med som placeringsort ända fram till finalen, det kortaste strået.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att det var klart ända från början att kampen mellan Rotterdam och Borgå skulle bli hård.

– Självklart är det synd att Borgå förlorade. Bioraffinaderiet är en väldigt stor investering. Men vi kan leva med beslutet. Neste blir ju kvar i Sköldvik och fortsätter investera i sin verksamhet här. När en dörr stängs, öppnas det alltid nya fönster, säger Ujula.

I ett pressmeddelande säger Nestes vd Peter Vanacker att bolagets utredning visar att totalkostnaderna för det nya bioraffinaderiet är ”avsevärt lägre” i Rotterdam. Enligt uppgift i bland annat tidningen Kauppalehti skulle kostnaderna för det nya bioraffinaderiet blivit 500 miljoner euro högre i fall Neste valt Borgå som placeringsort.

– Våra grundliga utredningar och kalkyler visar att totalkostnaderna är avsevärt lägre i Rotterdam. Vårt beslut baserar sig på att vi måste trygga konkurrenskraften, säger vd Peter Vanacker i pressmeddelandet.

De kriterier som bolaget vägde in i valet av investeringsort är bland annat råvarutillgången, investerings- och driftskostnader, infrastrukturen och lokala synergier och incentiv. Investeringen i bioraffinaderiet är en del av Nestes strategi för tillväxt inom förnybara bränsleprodukter.

Jukka-Pekka Ujula säger att Nestes val av Rotterdam snarare än en nationell fråga än en lokal.

– Det handlar om Finlands konkurrenskraft och vårt lands förmåga att locka nya investeringar. Vi vet alla att Finland tappar i konkurrenskraft hela tiden. Därför vill jag gärna lyfta den här frågan till en nationell nivå. Frågan om vår konkurrenskraft berör hela samhället.

Kostnaderna för bioraffinaderiet uppgår till 1,5 miljarder euro. Det slutliga investeringsbeslutet görs i slutet av detta år eller i början av 2022.

I pressmeddelandet heter det vidare att bolaget investerar märkbart också i Finland och i synnerhet i verksamheten i Sköldvik i Borgå. Målsättningen är att verksamheten i Sköldvik ska vara koldioxidneutral är 2035.