Ett oerhört stort slag mot Nådendal och hela regionen, säger stadsstyrelsemedlemmen Tommy Björkskog i Nådendal.

Raffinaderibolaget Neste kom idag med ett dystert besked i Nådendal. Efter avslutade samarbetsförhandlingar har bolaget beslutat att lägga ner raffinaderiet i staden.

Avvecklingen ska vara klar innan utgången av mars nästa år. Kvar i Nådendal blir bolagets terminal- och hamnverksamhet.

Sammanlagt sägs 370 personer upp. Av dem jobbar 230 på raffinaderiet i Nådendal.

Neste räknar med att spara 50 miljoner euro på årsbasis genom nedläggningen. Åtgärderna inkluderar också utvecklandet av raffinaderiet i Sköldvik i Borgå, som ska utöka användningen av förnybart råmaterial.

Bolaget motiverar sitt beslut med att efterfrågan på fossila bränslen minskar, och coronapandemin har ytterligare förstärkt den utvecklingen.

Tidtabellen en chock

Tommy Björkskog (KD), lokalpolitiker i Nådendal och medlem i stadsstyrelsen, säger att beslutet var väntat men att tidtabellen – det vill säga att raffinaderiet stängs redan i vår – kom som en chock.

– Det här är ett oerhört stort slag, inte bara mot Nådendal utan också mot Reso, Masku och Åbo. De anställda kommer från närregionen och det är till dem som tankarna går idag.

Björkskog konstaterar att det inte finns någon motsvarande industri i nejden, vilket också betyder att det inte finns några enkla lösningar för att lappa det hål som Neste lämnar efter sig.

– Ur Nådendals synvinkel är det positivt att stadens ekonomi är i balans och att vi har låg arbetslöshet. Jag vill hoppas att vi klarar av det här.

Oklart hur staden stöds

Neste meddelade om samarbetsförhandlingarna i september. Under hösten har stadsstyrelsen hållits informerad om processen, och om det arbete som Arbets- och näringsministeriets utredningsman inledde då bolaget berättade om sina avsikter.

– Under en sådan här process är det rätt lite som man kan göra som lokalpolitiker. Det är egentligen först nu som det arbetet kommer igång, och det finns en regional arbetsgrupp, som inkluderar bland annat Egentliga Finlands förbund, kommuner och utbildningsenheter, som ser över hur vi kan stödja och göra det bästa av situationen.

Statsminister Sanna Marin (SDP) och näringsminister Mika Lintilä (C) var snabbt på plats i Nådendal i september efter Nestes besked om samarbetsförhandlingar. Stödpaket och riktade åtgärder har diskuterats. Har regeringen gett löften som ni i Nådendal litar på att infrias?

– Jag önskar jag kunde säga ja. Något sorts stöd blir det, men i vilken form är öppet. Den stora frågan är vad vi ska göra med raffinaderiområdet. Hur snabbt kan det saneras så att annan verksamhet kan finnas där? Kostnaderna för det måste Neste ansvara för, men jag ser att staten måste vara involverad så att vi så fort som möjligt kan få verksamhet till området.

Björkskog säger att det är för tidigt att diskutera ersättande verksamheter. De som kastats fram finns bara på idéstadiet.

Neste har inte sökt alternativ

Raffinaderiet i Nådendal grundades 1957, det första i Finland, och har därmed varit en hörnsten i Nestes framgång.

Har du förståelse för hur Neste agerar?

– Det är nog väldigt kall ägarpolitik. Man har inte velat söka andra lösningar, trots att utredningsmannen och anställda presenterat sådana. I och med coronavirusutbrottet fick bolaget ytterligare argument, då bränslekonsumtionen sjönk. Någon egentlig förhandling har inte ägt rum, som jag ser det.

Stadsstyrelsen i Nådendal möts ikväll och kommer att diskutera dagens chockbesked. I ett pressmeddelande säger stadsdirektör Jouni Mutanen att han trots allt är hoppfull om att man i regionen ska lyckas skapa ersättande arbetsplatser, bland annat med hjälp av Arbets- och näringsministeriets utredningsmans hjälp.

För att det ska lyckas behövs alla tillgängliga stödpaket, liksom att Neste infriar löften om att stöda den industri som kan tänkas etablera sig på bolagets raffinaderiområde.