Det 200 hektar stora området kan bli ett exempel på hur industrin kan ställa om.

Utredningsman Panu Routila, som utrett vad som kan ersätta Nestes raffinaderi i Nådendal efter att produktionen läggs ner i vår, är klar med sin rapport.

Enligt Routila kan området bli ett kluster för bio- och cirkulär ekonomi. Enligt rapporten, som överlämnats till näringsminister Mika Lintilä (C), har ett flertal företag visat intresse för området.

Förhoppningen är, att på området ska finnas fler arbetsplatser än de som Neste stått för. Bland annat kunde området förena åtgärder att minska på näringsutsläppen i Skärgårdshavet.

I ett pressmeddelande säger Nådendals stadsdirektör Jouni Mutanen att arbetet med att få verksamhet till det 200 hektar stora området måste komma igång snabbt, och att det kräver ett samarbete mellan staten, städerna och företagen.

De övriga städerna i fråga är Åbo och Reso. Åbos stadsdirektör Minna Arve säger att i bästa fall blir projektet ett exempel på hur industrin kan förnya sig.

Resos stadsdirektör Eero Vainio försäkrar att områdets stadsdirektörer är förbundna till att fortsätta arbetet med att utveckla raffinaderiområdet i Nådendal.