Klimatpolitik handlar inte bara om att minska utsläppen. Ett helhetsperspektiv behövs, säger gästerna i det senaste avsnittet av Torgpodden.

Finland har ett stort moraliskt ansvar att lindra klimatförändringens konsekvenser, säger Johan Kvarnström, riksdagsledamot för SDP, medlem i riksdagens miljöutskott och lokalpolitiker i Raseborg.

Han och Camilla Sederholm, verksamhetsledare för Natur och miljö och SFP-politiker i Grankulla, och Amanda Pasanen, fullmäktigeledamot för De gröna i Helsingfors, diskuterar klimatpolitik på internationell, nationell och kommunal nivå i Torgpodden.

Som EU-land kan Finland vara en föregångare och göra hela unionens klimatmål ambitiösare, säger Kvarnström.

Camilla Sederholm är nöjd över att miljöfrågorna är högst upp på den politiska agendan, men efterlyser ett helhetsperspektiv. Det räcker inte med att fokusera på utsläppsminskningar. Kolsänkor, som skog och våtmarker, måste inkluderas och MBT-avtalen borde beakta kommunernas grönområden mera.

– Grankulla förväntas bygga ut, men våra grönområden är våra gränser och gränserna kommer emot, säger Sederholm.

Amanda Pasanen håller med om att ett helhetsperspektiv behövs och att klimatfrågan borde genomsyra allt politiskt beslutfattande.

Urbaniseringen skapar ett enormt tryck på Helsingfors och den övriga regionens bostadsbyggande.

– När kan vi säga att det inte ryms fler människor i Helsingfors? Befolkningstätheten i staden är inte hög, jämfört med andra storstäder, och vi satsar på att bygga tätare. Men här måste grannkommunerna med i planeringen. Målsättningarna måste vara gemensamma, säger Pasanen.