Färre kommunpolitiker än tidigare kandiderar till riksdagen jämfört med för fyra år sedan. Livet är ändå lokalt, påminner den förre partiledaren och ministern Stefan Wallin. Han gästade debatten ”Kaffe med Uffe” som nu även kan höras som podd.

Lyssna på ”Kaffe med Uffe” här. Spotify här. Apple Podcast här.

En gång per månad bjuder Kommunförbundets Ulf Stenman, direktör för den svenska verksamheten, och hans team kommunerna i Svenskfinland på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe via Teams. Lagom till riksdagsvalet kan man också i efterhand lyssna på debatterna.

Denna gång gästas programmet av Stefan Wallin samt vd Henrik Edman och kommunikationsansvarig Haron Zafar från Kvalitetsmässan i Göteborg, som är ett liknande evenemang som Kommunmarknaden i Finland. Edman och Zafar bidrar med en svensk vinkling på valrörelser, men framförallt diskuterar de en hållbar välfärd som är temat på årets Kvalitetsmässa.

Debattledaren Ulf Stenman och gästerna Haron Zafar (till höger) och Henrik Edman på plats i studion. Stefan Wallin denna gång på distans. (Foto: Tommy Pohjola)

Många frågor och få enkla svar 

En sak som debattledaren Ulf Stenman tar upp är valkompasser (kanditattest, eller som många också säger ”valmaskin”).  Stenman noterar att frågor som där tas upp är exempelvis NATO-baser på vårt territorium och eutanasi.

UF: – Har du Stefan testat valkompasserna? Har de betydelse för valdelatagandet?

SW: – De lär nog ha det och trots allt är ju världen ganska komplicerad. Den mediala bilden av en valrörelse kan för många väljare te sig ganska spretig. Det kan vara svårt att skilja på vad som är relevant och irrelevant, vad som är lokalt och vad som är rikspolitik. Livet är ändå alltid lokalt ska vi komma ihåg.

Frågan om NATO går även till de svenska gästerna.

UF: – Finns det en kommunal dimension i NATO-frågan? 

Henrik Edman: – Det gör det och den frågan diskuteras mycket i Sverige. En stor del av den ansvaret för den civila beredskapen hamnar på just kommunerna. Det påverkar kommunernas budget och deras förutsättningar. Så det är en jätteviktig fråga just nu.

Många förtroendevalda är riksdagsledamöter och medlemmar i kommunfullmäktige. (Foto: Riksdagen | Hanna Salolnen)

 

Nästan tusen riksdagskandidater sitter i fullmäktige i den egna kommunen

Den här gången kandiderar totalt 2 424 personer i riksdagsvalet. Sammanlagt 904 av dem valdes till kommunfullmäktige vid kommunalvalet 2021.

Av kandidaterna i vårens riksdagsval sitter 37 procent i kommunfullmäktige. Det här framgår av en utredning som Kommunförbundet gjort.

Av kandidaterna är 170 sittande riksdagsledamöter, 3 europaparlamentariker och 904 ledamöter i kommunfullmäktige. Var tionde ledamot i kommunfullmäktige och var tredje ledamot i välfärdsområdesfullmäktige är kandidat också i riksdagsvalet.

Sammanlagt 82 riksdagskandidater har för närvarande en s.k. trepartsroll. Det betyder att de är såväl riksdagsledamöter som ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige.

Läs mera om utredningen här