Bild: Pixabay

– Ett betydande steg mot nettonollutsläpp i Finland och vidare i framtiden, säger Mathias Bimberg, vd vid Prime Capitals.

Westenergy, CPC Finland och Prime Capital har ingått ett avtal om gemensam utveckling, byggande och drift av en anläggning för avskiljning av koldioxid.

Arbets- och näringsministeriet har beslutat om ett investeringsstöd på 26,9 miljoner euro för metanproduktions- och förvätskningsenhet i Kristinestad.

Anläggningen skall ånga in koldioxid från rökgaserna från Westenergy’s befintliga anläggning. Den infångade koldioxiden skall förvätskas och en betydande del levereras till Kristinestad där den utnyttjas vid Prime Capitals och CPC:s anläggning.

Då anläggningen står klar kan den i praktiken ta tillvara all koldioxid som Westenergy producerar, enligt pressmedddelandet. Cirka 150 000 ton flytande koldioxid utnyttjas årligen för produktion av syntetiska bränslen vid Koppö Energias anläggning. Koldioxiden används tillsammans med förnybar vätgas för att producera flytande metan, som används som transportbränsle där det är svårt att avstå från fossila bränslen.

Anläggningen binder utsläpp som motsvarar mer än 20 000 personers årliga koldioxidutsläpp. Koppö Energias anläggning kommer att producera flytande metan för 740 GWh per år.

Projektet är i avancerat planeringsläge och anläggningen förväntas att tas i drift år 2026.