EU:s inverkan på kommunernas vardag är betydande. Det ambitiösa programmet för en grön omställning har lett till ökad reglering, vilket direkt påverkar kommunernas förtjänstfulla klimat- och miljöarbete. Foto: Pixabay

Vet ni hur stor andel av kommunernas verksamhet och beslut bygger på EU-lagstiftning? Ett väl avrundat svar är: en stor del. År 2014 konstaterades andelen vara 60 procent.

EU:s inverkan på kommunernas vardag har knappast minskat sedan dess, en ny utredning pågår. Det ambitiösa programmet för en grön omställning har lett till ökad reglering, vilket direkt påverkar kommunernas förtjänstfulla klimat- och miljöarbete.

Jag började på Kommunförbundets Brysselkontor lagom för att följa parlamentets debatt om restaureringsförordningen. Restauranger och kaféer i EU-kvarteren fylldes i juni av lobbare inför plenum. Restaureringsförordningen väcker mycket känslor och i debatten har man också ifrågasatt öppenheten i kommissionens lagberedning. Får vi fram budskapet om Finlands särskilda förhållanden till dem som håller i pennan i kommissionen?

Intressebevakning har varit ett modeord i den finländska EU-debatten redan långt före denna sommar. När Europaparlamentet och kommissionen inleder sin sista termin innan valet är det dags att sätta i gång – också på vårt kontor. Kommunförbundet är inte ensamt i sitt påverkansarbete, målet för Finlands intressebevakning noteras också i regeringsprogrammet. Det här är utmärkt eftersom deltagandet i beslutsfattandet i EU framför allt är ett lagarbete, också ur intressebevakarens synvinkel. Utöver ministerierna och andra finländska aktörer får kommunernas röst ofta stöd av framför allt våra nordiska kollegor.

Det kommande året blir hektiskt. Europaparlamentarikerna förbereder sig för valet, politiska grupper slipar sina strategier och kommissionen skissar på kommande lagstiftningsbehov. Höstens kalendrar fylls med möten. Kommunerna har egna erfarenheter av den gröna omställningen som de ambitiöst har deltagit i. Vi har därför en viktig uppgift att förmedla lokal information och ge levande exempel vidare till EU:s institutioner som stöd för beredningen och beslutsfattandet. Vårt mål är att uppnå förutsägbarhet i EU-regleringen ur kommunernas synvinkel under nästa period så att kommunerna kan satsa på den gröna omställningen på ett sätt som är genomförbart och har störst effekt på det lokala planet.

Utöver intressebevakningen fortsätter vi med att påverka lagstiftningen. Vi följer med spänning med hur trepartsförhandlingarna om restaureringsförordningen framskrider. Artikel 6 som är viktig med tanke på grönområdena i våra städer gick vidare med stora förbättringar tack vare våra aktiva medlemmar! Vi håller tummarna för att artikeln går igenom.