− Staten har ett ansvar att säkerställa att färjetrafiken betjänar skärgårdsinvånarna som tidigare, även om landskapen tar över ansvaret för organiseringen, säger SFP:s Mats Löfström.

Enligt regeringens lagförslag till ny landsvägslag är det de nya landskapen som i framtiden ska ansvara för organiseringen av skärgårdstrafiken med förbindelsefartyg. Landskapen får enligt förslaget samtidigt också rätt att besluta om avgifter för dessa.

Regeringen föreslår att staten ska bevilja ett särskilt understöd till landskapen för finansieringen av skärgårdstrafiken. Landsvägsfärjorna kommer fortsätta under Trafikverket.

Svenska riksdagsgruppens vice ordförande och medlem av kommunikationsutskottet Mats Löfström lyfte i riksdagens remissdebatt på tisdag eftermiddag upp vikten av avgiftsfri skärgårdstrafik även i framtiden.

− Staten har ett ansvar att säkerställa att färjetrafiken betjänar skärgårdsinvånarna som tidigare, även om landskapen tar över ansvaret för organiseringen. Det är därför viktigt att säkerställa att det ändrade organiseringsansvaret inte heller på sikt innebär att avgifter införs i förbindelsefartygstrafiken, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande.

Löfström föreslog i riksdagsdebatten på tisdagen att man skulle tillsätta en arbetsgrupp  med lokala representanter  och sakkunskap som skulle se närmare på frågan.

− I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården. En arbetsgrupp, bestående av statliga och lokala tjänstemän, skärgårdsbor och skärgårdsföretagare, som skulle se hur förbindelsefartygstrafiken kan utvecklas skulle ge trygghet i samband med de övriga förändringar som görs med landskapsreformen, säger Löfström.

Nya landsvägslagen har ingen inverkan på Åland. Skärgårdstrafiken på Åland upprätthålls och finansieras av Åland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *