I Raseborg finns det potential både för nya företag och för gamla att expandera. Det anser Raseborgs nya stadsdirektör Ragnar Lundqvist som i höst ska göra en ordentlig rundtur i regionen för att ta pulsen på näringslivet.

Ragnar Lundqvist, 58 år, är stadsdirektör i Raseborg sedan början av september. Han har en gedigen erfarenhet av jobb inom näringslivet och har senast jobbat som regiondirektör på Andritz i Japan, som säljer kraftverkspannor och teknologi för cellulosa- och pappersindustrin.

Det kommunala är ändå inte helt okänt för Lundqvist. Åren 2005–2011 arbetade han som rektor vd för yrkesskolan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu som ägs till 49 procent av Kouvola och 51 procent av Kotka.

– Styrelsen där var politiskt tillsatt och vi behövde ofta ha kommunalt samtycke för våra beslut, säger Lundqvist.

Som rektor vid Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu var Lundqvist med om att driva igenom stora förändringar. Verksamheten koncentrerades och det betydde till exempel färre campus och att utbildningsprogram som tidigare funnits på flera orter koncentrerades till färre ställen.

– Det uppstod en hel del skriverier och rädsla för att det inte längre skulle finnas sjuksköterskor i Kouvola eller tradenomer i Kotka. Men vi lyckades driva igenom förändringarna tack vare ett gott samarbete i ledningsgruppen och bra kommunikation, säger Lundqvist.

Som ledare tror Lundqvist framför allt på just god kommunikation. Det är viktigt att öppet berätta vilka planer man har och absolut inte gå bakom ryggen på någon.

– Jag försöker lyssna och vara lyhörd. Jag vill att andra ska ha åsikter och efter att ha hört dem bildar jag mig en egen uppfattning. När beslut ska fattas försöker jag nå konsensus så att alla inbegripna binder sig till det man kommer överens om, säger Lundqvist.

Lundqvist beskriver sig själv som social, utåtriktad, samvetsgrann, analytisk, målmedveten och aningen otålig.

– Men det där med otålighet är något jag jobbat på och blivit bättre på att hantera hela tiden, säger Lundqvist.

Att den kommunala beslutsgången är långsammare och mer byråkratisk än den inom näringslivet tror Lundqvist ändå inte ska bli något problem.

– Det handlar om att anpassa sig till verkligheten. Många gånger är det också min uppgift att som stadsdirektör bereda de ärenden som tas upp i styrelsen och i fullmäktige, så där kan jag också påverka att beredningen är gjord så bra som möjligt.

Dessutom håller Lundqvist inte med om påståendet att tempot skulle vara långsammare inom den offentliga sektorn än inom det privata.

– Det är något av en fördom att tempot inte är lika högt på den kommunala sidan. Processen för att fatta beslut är mer etablerad i en kommun, men i övrigt är arbetstempot ofta lika snabbt i kommunen som inom det privata.

Fler jobb ger fler invånare

Att få ekonomin att gå ihop i staden ser Lundqvist som den största utmaningen.

– Raseborg har haft en negativ inflyttning och den trenden ska vi försöka vända, men då gäller det att skapa fler jobb, säger Lundqvist.

Han tror att Raseborg har stort potential både när det handlar om att locka till sig nya företag och för företag som redan finns att expandera. Här tänker Lundqvist att det är viktigt att samarbeta med grannkommunerna och -städerna, till exempel Hangö.

Det här är något som redan är på gång. Lundqvist nämner som exempel datakabeln C-lion som statliga Cinia Group dragit längs havsbottnen från Finland till Tyskland och som enligt planerna får en förgrening via Hangö.

– Det skulle ge oss möjligheter att bygga datacentraler och hubbar i  Västnyland.

Vilka andra näringsgrenar man kunde satsa på i Raseborg vill Lundqvist inte ännu ta ställning till.

– Jag ska börja med ge mig ut på road show bland företagen och lära känna näringslivet. Sedan vet jag mera.

Flyttar till Raseborg

Hösten innebär stora förändringar för Lundqvist. Förutom nytt jobb ska Lundqvist också leta bostad i Raseborg. Frun som arbetar som lektor i finska vid Kotka svenska samskola bor åtminstone nästa läsår kvar i parets bostad i Lovisa.

– Jag åker ofta motorcykel till jobbet, men från Lovisa till Raseborg är körtiden 2 timmar och det är för långt. Dessutom ska en stadsdirektör betala skatt i den stad han jobbar, säger Lundqvist.

Profil: Ragnar Lundqvist

Ålder: 58 år.

Utbildning: Teknologie licentiat från Åbo Akademi

Familj: Frun bor åtminstone tillfälligt  kvar i Lovisa, dottern på 29 år bor i Stockholm och sonen 26 år bor i Helsingfors.

Annat: Äger förutom motorcykeln på bilden 3 stycken muséregistrerade motorcyklar.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *