Den nya kommunallagen ställer nya krav på kommunernas kommunikation. Internet blir den primära kommunikationskanalen och dialogen med kommuninvånarna allt viktigare.

– Många kommuner använder redan i dag sociala medier, öppen data och olika slags visualiseringar i sin kommunikation. Det här är nya, moderna metoder som fler kommuner har nytta av att använda, tipsar Kommunförbundets kommunikationsdirektör Jari Seppälä.
En ny handbok med anvisningar för kommunens kommunikation finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel, där den också kan laddas ner.

Rekommendationerna i handboken bygger på den nya kommunallagen. Handboken finns på finska och svenska.

viestintaopasSVkansikuvana– Handboken är ett bra stöd för både tjänsemän och förtroendevalda. Att kommunicera och informera berör numera nästan alla anställda i en kommun, inte bara informatörerna! Boken innehåller Kom-i-håg-listor och förslag på hur man lyckas i sin kommunikation, säger Seppälä, som hoppas att handboken får god spridning.
Handboken  redogör också för kommunikationsprinciperna på den offentliga sektorn. Den behandlar också varumärkesbyggande och marknadsföring, rådgivning och kundservice, mediekommunikation, kommunikation i sociala medier, personalkommunikation och kriskommunikation.

Beställ Handbok för kommunal kommunikation här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *