Lappträsk strävar framåt och gör många nya saker i en positiv atmosfär utgående från individen. Kommunen vill vara Finlands första människoorienterade kommun år 2020 och skapa en modell för alla andra att ta efter.

I en människoorienterad kommun ska tjänsterna utgå från individen. Normalt då vi tänker på kommunalsektorn och servicen har vi en tjänsteman som funderar ut hurdana fastigheter och hurdan personal kommunerna ska ha utgående från de resurser som finns. Efter det fattas besluten och så framskrider det därifrån.

– Nu är tanken att vi i den människoorienterade kommunen först frågar människorna och efter det fattar beslut. Sedan ordnar vi sådan service som kunderna vill ha. Det är en stor förändring, säger Tiina Heikka, kommundirektör i Lappträsk.

– När vi inledde jobbet började vi med ett öppet seminarium i början av juni. Vi ordnade en framtidsverkstad som var öppen för alla kommuninvånare, föreningar och företag. Framtidsforskare berättade om framtidstrender och sedan hade vi workshoppar om vilka hinder vi ser för att bli den kommun vi vill. Det finns starkt stöd och det är den här linjen man vill gå. Horisontalt från människa till människa, säger Christina Mickos, fullmäktigeordförande.

Lappträsk har som mål att utveckla en modell som sedan kan tas efter i andra kommuner. Även om Lappträsk är en liten kommun ser Mickos inga hinder för att modellen skulle kunna tillämpas i större städer.

– Varför inte? De har ju också mera resurser. Viktigast är att man ändrar sitt eget sätt att tänka. Det ska inte vara så att vi kommer uppifrån och berättar hur folk ska ha det.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *