– Nätverket av kommundirektörer kunde utnyttjas ännu mer då Kommunförbundet och kommunerna utformar sina riktlinjer om olika frågor, säger Malin Brännkärr från Kronoby.

Kommunförbundets Grupp 44 är en sparringsgrupp och nätverk som består av kommundirektörer från hela Finland. Medlemmarna byts ut kontinuerligt men i gruppen finns alltid representanter från både små kommuner, stora städer och allt där emellan.

Malin Brännkärr, tf kommundirektör i Kronoby har tidigare suttit med  som suppleant, men nu är hon ordinarie.

– Det är viktigt att nätverka och få ta del av tankar från annat håll. För Kronoby är det också viktigt att synas och medlemskapet ger en möjlighet att påverka t.ex. Kommunförbundets linje.

Förutom Brännkärr är också Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo, ny ordinarie bland de kommundirektörer som kommer från tvåspråkiga kommuner. I nätverket sitter sedan tidigare också Tomas Häyry stadsdirektör i Vasa och Mats Brandt, kommundirektör i Malax. Mikko Ollikainen från Vörå och Denis Strandell från Hangö är suppleanter.

Både Grannas och Brännkärr tycker efter sitt första möte att dialogen kunde vara ännu starkare.

– Det kunde vara mer interaktivt och ännu mer dialog. Kommunförbundet kunde utnyttja nätverket då det utformar sina linjer. På det sättet skulle förbundet i ett tidigt skede få in kommunernas synpunkter t.ex. då de skriver utlåtande, säger Brännkärr.

På det här sättet kunde man arbeta med alla frågor som diskuteras i nätverket. Istället för att kommunerna har möjlighet att ställa frågor till förbundet kunde förbundet fråga kommundirektörerna.

– Det handlar om att utnyttja kommunernas kunskap. Kommunförbundet har inte svar på allt och kommunerna har inte svar på allt, men vi kan båda ställa frågor och ge svar, säger Brännkärr.

I Kronoby är ekonomin ständigt aktuell och det finns en oro för hur ekonomin ska fungera i framtiden. De pågående reformerna är ett annat aktuellt ämne, som Brännkärr gissar att vi diskuterar ännu år 2025.

För Kronobys del är reformen speciell eftersom kommunen hör till ett landskap med samarbetar mycket t.ex. inom social- och hälsovården, med ett annat.

– Det finns förståelse för vår situation, men samtidigt finns det en mängd detaljer som är oklara, säger Brännkärr.

För ett par veckor sedan blev det klart att Vasa förvaltningsdomstol förkastade besväret mot valet av Brännkärr till kommundirektör i Kronoby. Om beslutet inte överklagas kan Brännkärr snart bli ordinarie och stryka ”tf” ur sin titel.

– Det känns skönt att ha det ur världen, men ännu har beslutet inte vunnit laga kraft, påpekar Brännkärr.

Hon ser fram emot att inte längre vara tillförordnad kommundirektör.

– Det har ändå en viss betydelse om du är tillförordnad eller ordinarie. Där finns en nyansskillnad, säger Brännkärr.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *