Kommundirektörerna Mats Brandt och Mikko Ollikainen vill bli landskapsdirektör i Österbotten. Brandt är  politices licentiat och kommundirektör i Malax, Ollikainen är pedagogie magister och kommundirektör i Vörå.

Sex personer har sökt uppdraget som  landskapsdirektör vid Österbottens förbund. De övriga sökandena är Tauno Kekäle, ekonomie doktor och rektor för Vasa yrkeshögskola VAMK, Kaj Suomela,  agronomie- och forstmagister och överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Marja-Riitta Vest, ekonomie magister och utvecklings- och strategichef vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och Jan-Erik Juslin politices kandidat och pensionerad major.

Uppdraget som landskapsdirektör blir ledigt när Olav Jern går i pension.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *