En spelar dragspel och en annan sysslar med tennis och pub quiz. Matrikeln Manner-Suomen kuntajohtajat 2000–2015. Kommundirektörer i fastlandskommunerna publicerades 10.8.2016 i Uleåborg i samband med Kommundirektörsdagarna.

I matrikeln ingår kommun- och stadsdirektörer, biträdande kommun- och stadsdirektörer, borgmästare och biträdande borgmästare i fastlandskommunerna sedan år 2000.

Publikationen är tvåspråkig och  innehåller basuppgifter om 823 kommundirektörer, från högsta avlagda examen och huvudsysslor till hobbyer och militärgrad.  Publikationen innehåller också professor Arto Haveris artikel om betydelsen av kommundirektörens arbete och om hur det förändras.

För de kommundirektörer som inte kunde nås har endast de uppgifter som personuppgiftslagen tillåter publicerats. Dessa är efternamn, förnamn, känd yrkesbeteckning eller titel samt senaste uppgift om tjänst.

Kommunförbundet har sammanställt matrikeln i samarbete med Finlands Kommundirektörer rf. Uppslagsboken över vårt lands kommundirektörer publiceras för andra gången.

Matrikelns pris är 45 euro och den kan beställas via Kommunförbundets publikationsförsäljning med beställningsnumret 509478:
http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3188

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *