Över hälften av svenskspråkiga flickor i Finland har blivit illa behandlade på grund av att de talar svenska. Det visar tankesmedjan Magmas svenskspråkiga ungdomsbarometer [PDF], en enkätundersökning som besvarats av 800 svenskspråkiga unga i åldern 15-19 runt om i landet.

Av alla som svarade angav 42 procent att de någon gång blivit illa behandlade för att de talar svenska – flickorna (52 procent) i klart högre utsträckning än pojkarna (29 procent), en tendens som ökade med åldern.

Vanligast är att ungdomarna uppmanas tala finska eller får höra glåpord. Trots det har 17 procent av pojkarna hotats med fysiskt våld, samt 6 procent av flickorna.

Minoritetskänsla både i Nyland och i Österbotten

Språkligt underläge i en region betyder inte automatiskt att man känner sig som en minoritet. Andelen som ser sig tillhöra en minoritet på grund av sitt språk är ungefär den samma i Helsingforsregionen (66 procent) som i Österbotten (63 procent), men betydligt lägre utanför det svenska Finland (50 procent).

Samtidigt utmärker sig huvudstadsregionen på många sätt, t.ex. är  andelen unga som anser att var och en bör sköta sig själv (54 procent), vilket är klart lägre än i övriga regioner.

Ålänningarna har minst framtidstro

På Åland är det färre (22 procent) som tror att det kommer att bli lättare att leva som svenskspråkig i Finland om 10 år. På nationell nivå tror 32 procent att det om 10 år är lättare att leva som svenskspråkig i Finland, medan hälften tror att framtiden som svensktalande inte kommer att bli lättare.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *