Nedan finner du presentationer från de svenskspråkiga evenemangen på Kommunmarknaden 2021

Inspelningarna från Kommunmarknadens seminarier används i Kommunförbundets olika nätverk

Vi lägger in mer material så fort det blir tillgängligt.