Också myndigheten Fimea redde ut begreppen när Vanda stad konstaterades att inte ha begått något fel.

I mitten av juni i år samarbetade Vanda stad med influencers på Instagram för att nå ut med information till unga i åldern 20–24. Syftet med kampanjen var att påminna om möjligheten att boka vaccinationstid.

Samarbetet gjordes med Sonja Hyttinen och Linda Ekroth, som tillsammans har drygt 100 000 följare på Instagram.

Det här rörde upp känslorna bland vaccinmotståndare som bad om ett utlåtande av Centralhandelskammarens reklametiska råd.

Motiveringarna var bland att kampanjen var osaklig och ansvarslös. Kritikerna påstod att vaccinernas inverkan på hälsan inte var utredd och att därför var deras försäljningslov villkorligt.

Likaså ondgjorde de sig över att barn och unga nåtts av kampanjen. ”Influencers med stort inflytande på sociala medier försöker manipulera unga”, heter det bland annat i begäran om utlåtande. Och vidare: ”Finlands lag är till för mänskliga rättigheter och välmående, och ingen part kan bryta mot detta.”

På Instagram skrev Hyttinen och Ekroth, inom ramen för kampanjen, bland annat att vaccinet är ett steg mot ett normalare liv och att det är ett sätt att skydda andra. I bägges uppdateringar framgick samarbetet med Vanda stad.

Vaccinerna är inte exeperimentella

I sitt svar till det reklametiska rådet skriver Vanda stad att kampanjen var riktad till personer födda 1997–2001, alltså inte till barn och unga, och att kampanjen inte handlade om själva vaccinet.

”Huvudmålet var att aktivera människor att vaccinera sig och överlag påminna om hälsosäkerheten under coronatiden, så att vi kan återgå till en normal vardag så snabbt som möjligt”, skriver staden och tillägger att kampanjen var i linje med den nationella vaccinationsstrategin och inte avsedd att göra reklam för ett visst vaccin eller läkemedelsföretag.

Att påminna socialt aktiva unga vuxna om möjligheten att vaccinera sig var speciellt viktigt, eftersom antalet fall av covid–19 ökade kraftigt i den åldersgruppen.

Det reklametiska rådet bad också Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, att uttala sig om fallet. Fimea konstaterar att ett villkorligt försäljningslov inte betyder att läkemedlet är experimentellt eller outforskat.

”I fallen med de första covid-vaccinerna fylldes alla kriterier för ett villkorligt försäljningslov, som också beviljades”, skriver Fimea. Villkoren handlar om att fortsätta samla information från farmaceutiska och kliniska studier.

Handlar om hälsoinformation

Fimea konstaterar också, att centrets uppgift är att övervaka marknadsföringen av läkemedel. Vanda stads kampanj handlar om hälsoinformation, inte om att marknadsföra läkemedel, skriver Fimea: ”Kommunen bedömer situationen i sitt område som en helhet, med beaktande av epidemilägets olika skeden och smittläget.”

Reklametiska rådet kommer till samma slutsats. Egentligen hör frågan inte till rådets område, men eftersom det återkommande tagit ställning i dylika samhälleliga kampanjer ger det ett utlåtande.

”Efter en helhetsbedömning av det reklametiska rådet är kampanjen i fråga inte emot god sed”, lyder utlåtandet.

Faktabaserad information om vaccinerna kan lätt fås från till exempel Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsidor och enligt Social- och hälsovårdsministeriet är vacciner ett av de effektivaste sätten att stävja smittsamma sjukdomar, skrivet det reklametiska rådet.