Staden gör som Helsingfors och stödjer företag medan coronaepidemin härjar.

Grankulla stad ger lättnader för de företagare som är hyresgäster i stadens lokaler från och med den 1 april och tre månader framöver, förutsatt att inte undantagstillståndet upphör före det, skriver staden på sin webb.

I praktiken innebär arrangemanget att staden inte uppbär hyra för lokalerna.

Företagarna behöver inte själva vara i kontakt med staden. Staden kontaktar hyresgästerna separat. Lättnaderna berör inte privata daghem och barnhem.

– Vi vill på detta sätt stöda våra hyresgäster i det exceptionellt svåra ekonomiska läget som coronaepidemin orsakar, säger stadsdirektör Christoffer Masar i stadens pressmeddelande.

Grankulla sällar sig därmed till städer som vidtagit eller planerar vidta liknande åtgärder. I slutet av mars meddelade Helsingfors att stadens hyresgäster inom en ad branscher inte behöver betala hyra under tiden 1.4–30.6. Också Åbo planerar lättnader. Där ska företagare kunna ansöka om att skjuta fram hyresbetalningar med tre månader.

Merparten av Grankullas företagshyresgäster verkar i lokaler som på grund av koronaepidemin är helt stänga, meddelar staden, och restriktionerna har inverkat på verksamhetsförutsättningarna för övriga företagare som hyr av Grankulla.

– Jag framför också en önskan till privata hyresvärdar att de skulle beakta de allt snävare verksamhetsförutsättningar som coronaläget medfört och hjälpa företagarna att klara sig över den svåra stunden, säger stadsdirektör Masar i pressmeddelandet.