Kommunernas intäkter består till mer än hälften av inkomster från skatter. Kommunens skatteinkomster kommer från inkomstskatterna och fastighetsskatterna.

Kommuntorget publicerar varje år uppgifter om kommunernas skattesatser.

Skattesatser 2022: kolla din kommun

Kommunerna fastställer själva kommunens skatteprocenter för varje år och skall meddela skatteverket i november året före.

I inkomstbeskattningen får kommuninvånarna göra olika avdrag från inkomsten som påverkar hur mycket skatt de betalar till kommunen och staten. Kommunens intäkter från inkomstskatterna påverkas alltså av:

  • hur hög skatteprocenten är.
  • hur mycket arbetsinkomster kommuninvånarna får, dvs sysselsättningsgraden i kommunen är viktig för skatteinkomsterna.
  • hur stora avdrag kommunvånarna får göra från arbetsinkomsterna. I allmänhet kan man säga att för högre inkomster får avdragen förhållandevis mindre effekt på den beskattningsbara inkomsten.

Du kan även se enskilda kommuners skatteprocenter från 2015 framåt.

Fastighetsskatteprocenterna bestäms i kommunerna varje år inom de gränser som fastställts i lagen. Fastighetsskatterna skall bestämmas för olika typer av fastigheter:

  • Byggnader som används för stadigvarande boende (0,41 – 0,90 procent)
  • Övriga bostadshus (0,93 – 1,80 procent)
  • Obebyggda byggplatser (2,00 – 6,00 procent)
  • Kraftverk  (högst 3,10 procent)
  • Allmän fastighetsskatteprocentsats (0,93 – 1,80 procent)

För vissa kommuner i huvudstadsregionen måste fastighetsskatten för obebyggda tomter vara minst 3 procent högre än den allmänna fastighetsskatteprocenten.