Kommunernas skatter

  18.11.2016

  Kommunernas intäkter består till mer än hälften av inkomster från skatter. Kommunens skatteinkomster kommer från inkomstskatterna och fastighetsskatterna.

  Kommuntorget publicerar varje år uppgifter om kommunernas skattesatser.

  Skattesatser 2022: kolla din kommun

  Kommunerna fastställer själva kommunens skatteprocenter för varje år och skall meddela skatteverket i november året före.

  I inkomstbeskattningen får kommuninvånarna göra olika avdrag från inkomsten som påverkar hur mycket skatt de betalar till kommunen och staten. Kommunens intäkter från inkomstskatterna påverkas alltså av:

  • hur hög skatteprocenten är.
  • hur mycket arbetsinkomster kommuninvånarna får, dvs sysselsättningsgraden i kommunen är viktig för skatteinkomsterna.
  • hur stora avdrag kommunvånarna får göra från arbetsinkomsterna. I allmänhet kan man säga att för högre inkomster får avdragen förhållandevis mindre effekt på den beskattningsbara inkomsten.

  Du kan även se enskilda kommuners skatteprocenter från 2015 framåt.

  Fastighetsskatteprocenterna bestäms i kommunerna varje år inom de gränser som fastställts i lagen. Fastighetsskatterna skall bestämmas för olika typer av fastigheter:

  • Byggnader som används för stadigvarande boende (0,41 – 0,90 procent)
  • Övriga bostadshus (0,93 – 1,80 procent)
  • Obebyggda byggplatser (2,00 – 6,00 procent)
  • Kraftverk  (högst 3,10 procent)
  • Allmän fastighetsskatteprocentsats (0,93 – 1,80 procent)

  För vissa kommuner i huvudstadsregionen måste fastighetsskatten för obebyggda tomter vara minst 3 procent högre än den allmänna fastighetsskatteprocenten.