Utlänningar och kommunalvalet

  20.3.2017

  Sedan senaste kommunalvalet 2012 har antalet utlänningar som har rösträtt i kommunalvalet ökat dramatiskt.


  Kommuntorget har sammanställt ett datamaterial med antalet röstberättigade från kommunalvalen 2012 och 2017 och granskningen visar att utlänningar som har rösträtt i Svenskfinland har ökat med över 30 procent.

  I en artikel om avsaknaden av kandidattest på engelska konstaterades att det finns ett behov av kandidattest för utlänningar då det är allt fler som deltar i valet både som väljare och kandidater som inte har svenska eller finska som modersmål.

  Vem får rösta i kommunalvalet?
  Utgångspunkten är att alla som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt i kommunalvalet. Reglerna är de samma för finska medborgare, nordiska medborgare och EU-medborgare, men andra utlänningar skall också haft sin hemkommun i Finland i minst 2 år. Rösträtten gäller i den kommun där man varit registrerad den 51 dagen före valdagen.

  Källor: Statistikcentralen, Val.fi

  Utlänningar får rösta i kommunalvalet
  Antalet röstberättigade utlänningar i kommunalvalet har ökat med över 30 procent i de tvåspråkiga kommunerna sedan 2012. Nedan ser du förändringarna kommunvis.
  Kommun År Totalt antal Förändring
  i procent
  Borgå 2017 1 657 32,45 %
  2012 1 251
  Esbo 2017 19 916 40,70 %
  2012 14 155
  Grankulla 2017 325 25 %
  2012 260
  Hangö 2017 238 6,25 %
  2012 224
  Helsingfors 2017 47 607 24,07 %
  2012 38 370
  Ingå 2017 132 18,92 %
  2012 111
  Jakobstad 2017 899 37,25 %
  2012 655
  Karleby 2017 772 21,38 %
  2012 636
  Kaskö 2017 52 -3,70 %
  2012 54
  Kimitoön 2017 198 32 %
  2012 150
  Korsholm 2017 281 8,91 %
  2012 258
  Korsnäs 2017 120 -11,11 %
  2012 135
  Kristinestad 2017 176 30,37 %
  2012 135
  Kronoby 2017 133 56,47 %
  2012 85
  Kyrkslätt 2017 1 566 34,65 %
  2012 1 163
  Lappträsk 2017 95 21,79 %
  2012 78
  Larsmo 2017 81 24,62 %
  2012 65
  Lojo 2017 1 154 18,85 %
  2012 971
  Lovisa 2017 371 14,51 %
  2012 324
  Malax 2017 206 11,96 %
  2012 184
  Mörskom 2017 42 50 %
  2012 28
  Nykarleby 2017 293 21,07 %
  2012 242
  Närpes 2017 712 34,34 %
  2012 530
  Pargas 2017 284 24,56 %
  2012 228
  Pedersöre 2017 186 30,07 %
  2012 143
  Raseborg 2017 850 11,99 %
  2012 759
  Sibbo 2017 534 59,40 %
  2012 335
  Sjundeå 2017 203 22,29 %
  2012 166
  Vanda 2017 16 715 50,73 %
  2012 11 089
  Vasa 2017 2 607 17,75 %
  2012 2 214
  Vörå 2017 234 30,73 %
  2012 179
  Åbo 2017 9 070 26,87 %
  2012 7 149
  Andelen utlänningar 2017
  Bland de tvåspråkiga kommunerna har huvudstadsregionen högst andel röstberättigade utlänningar. na kommunvis.

  Tabell: UTLANDSFÖDDA