Befolkning

    1.7.2021

    Kommunerna är på många sätt summan av sina invånare. Därför är kommunerna också väldigt olika när man ser på befolkningen. Här försöker vi samla intressanta fakta om kommunernas befolkningsstruktur.