- En nyckelfråga i kommunerna är hur man lockar till sig medarbetare under 30, säger Anna Bertills. Foto: Tommy Pohjola

Då det krisar i kommunen gäller det för chefen att välja orden. Allra först behövs kunskap om vem orden riktas till.

Förändring kan också vara positivt och en regelrätt kris kan i förlängningen leda till något gott. Men osäkert är det, ju. Tryggheten kommer med en förståelse av hur det som du säger låter och kan begripas av olika mottagare.

– Då jag besökt exempelvis ledningsgrupper för att tala om förändring har jag sagt cheferna att de ska filma sig själv. Detta för att få en uppfattning om hur budskapet kan uppfattas av andra. Det är viktigt eftersom en ledare ofta är beroende av att reformer kan genomföras, säger Anna Bertills.

Konsulten, innehållsproducenten och mångsysslaren Anna Bertills är på kommundirektörsdagarna i Seinäjoki för att tala om reformer, förändring och osäkerhet – det vill säga om ”konsten att förebygga och leda via en genuin intern kommunikation”.

Tyvärr är det inte så många kommundirektörer som hittar föreläsningen.

– Synd. Vi är några hundar direktörer här på plats, många av dem skulle må bra av att tänka på de här sakerna, men de känner väl att de har mera nytta av att höra på de ekonomiska utsikterna, säger Henrika Kangas-Nybondas från Kommun- och välfärdsarbetsgivarna KT.

Kommunerna behöver nya och även yngre arbetstagare. En del av dem som börjar arbeta i den offentliga sektorn är unga, kanske i 20-25 års åldern. De har andra förväntningar på arbetslivet och kommunikation än äldre kolleger. Man har vuxit upp med digitala arbetsredskap. Kommunikationen ska vara omedelbar.

– Det är en utmaning för cheferna. Men för att en organisation ska fungera bra behövs en god extern och intern kommunikation. Och det behövs nog mera tänk kring det interna samt emotionell tydlighet. Det gäller att förstå skillnader i värderingar och förväntningar, säger Anna Bertills.

Belöning till exempel behöver inte alls alltid handla om pengar.

– Bekräftelse kan bra räcka.

Läs också (Yle 25.1.2020): “Utvilade arbetstagare som känner att de får något tillbaka mår bättre och jobbar effektivare” – företagaren Anna Bertills införde förkortad arbetstid

Kommundirektördagarna är ett årligt evenemang som riktar sig till kommundirektörer.  Evenemanget pågår i två dagar.