Foto: Skärmdump från Svenska Yles nyhet i fjol

Finländarna betalar gärna skatter framgår det av Skatteförvaltningens enkät.

94 procent säger att det är en viktig plikt att betala skatt för det är så vi upprätthåller välfärdssamhället. Detta blir tydligt i den attitydundersökning som Skatteförvaltningen lät göra tidigare på hösten.

Framgår också att nio av tio betalar gärna skatt. Något färre dvs 84 procent av de svarande förhåller sig negativt till skattefusk.

Utredningen har gjorts i tio år. Hela tiden har andelen vuxit som säger att de betalar gärna skatt. De flesta litar på Skatteförvaltningen.

− I enkäten ställdes även frågor om offentliga sektorn i allmänhet. Där har attityderna försämrats något, säger Skatteförvaltningens servicechef Janne Myyry.

På onsdag publiceras listorna över landets största skattebetalare. Alla jublar inte av glädje, skvaller skvaller.

Den färska attitydundersökningen genomfördes av Feelback Oy på uppdrag av Skatteförvaltningen. Tusen finländare i åldern 15-74 år intervjuades per telefon.

Heltäckande statistik saknas

I dag publiceras de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för 2022.

Skatteförvaltningen påminner att exempelvis skattefria förmåner och kapitalinkomster för personer inte syns i uppgifterna. Också avdragen minskar den beskattningsbara inkomsten som syns i de offentliga uppgifterna.

År 2021 fick finländarna totalt 145 miljarder euro i förvärvsinkomster och totalt 17,5 miljarder euro i kapitalinkomster. Av det här beloppet var 120 miljarder euro sådan förvärvsinkomst och 13,9 miljarder euro sådan kapitalinkomst som syns i de offentliga uppgifterna. Sålunda saknades 28,8 miljarder euro, det vill säga cirka 18 procent, av inkomsterna från de offentliga beskattningsuppgifterna.

Enligt de offentliga förvärvs- och kapitalinkomstuppgifterna fanns det samma år 1 424 skattebetalare i Finland som tjänat mer än en miljon euro. Enligt alla sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster fanns det däremot 1 632 personer som tjänat mer än en miljon, alltså mer än 200 personer fler.