Vård och välfärd är dyrt och chefslönerna höga. Foto: Kommuntorgets arkiv

Marina Kinnunen, som leder Österbottens välfärdsområde, toppar statistiken i Svenskfinland.

Hon hade en förvärvsinkomst på 200 000 euro i fjol. Kinnunen tillträdde sin tjänst som direktör för Österbottens välfärdsområde i maj 2022. Före det jobbade hon som direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Marina Kinnunen.

Tarmo Martikainen, som leder välfärdsområdet i Egentliga Finland klarade sig också hyfsat. Han hade en förvärvsinkomst på 190 000 euro i fjol. Martikainen tillträdde som jobbet som direktör för välfärdsområdet i Egentliga Finland i augusti 2022. Före det jobbade han som direktör för Birkalands sjukvårdsdistrikt.  

Sanna Svahn, som är direktör för Västra Nylands välfärdsområde hade i likhet med Martikainen en förvärvsinkomst på drygt 190 000 euro i fjol. Svahn tillträdde sin tjänst i maj 2022. Hon jobbade tidigare som förändringsdirektör inom samma välfärdsområde. 

Timo Aronkytö, direktör för Vanda och Kervo välfärdsområde håvade likaså in 190 000 euro som förvärvsinkomst. 

Max Lönnqvist, som är direktör för välfärdsområdet i Östra Nyland tjänade enligt Skatteförvaltningen 140 000 euro i fjol. Lönnqvist tillträdde sin tjänst i augusti 2022. Han jobbade före det som förvaltningsdirektör i Åbo. 

Max Lönnqvist

Såväl Mikko Komulainen, direktör för välfärdsområdet i Mellersta Nyland, som Minna Korkiakoski-Västi, direktör för välfärdsområdet i Mellersta Österbotten fick en förvärvsinkomst på 150 000 euro i fjol. Komulainen hade därtill en kapitalinkomst på 70 000 euro. 

De höga direktörslönerna i de nygrundade välfärdsområdena gav upphov till vilda politiska protester och en eldfängd debatt i fjol. 

– Jag har förundrat mig över löner som överträffar statsministerns inkomstnivå. De löner som slås fast nu kommer att vara trendsättande, sade Mikaela Nylander (SFP), styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde i en intervju för Kommuntorget i april 2022.