Gymnasiet i Petalax är byggt i trä. Foto: Kommuntorgets redaktion

I kommunen finns en synlig entusiasm för att främja träbyggande som syns på både strategisk och praktisk nivå, enligt Miljöministeriet och bolaget för hållbar utveckling Motiva.

​​​​​​​Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen delade ut utmärkelsen Föregångare inom offentligt byggande på i dag på den nationella trädagen.

– Att bygga i trä är ett effektivt sätt att minska utsläppen från byggande. Malax kommun är ett exempel på hur man målmedvetet kan främja träbyggande. Att satsa på koldioxidsnålt byggande hänger inte på kommunens storlek, säger minister Mykkänen.

I Malax finns det en synlig vilja att främja träbyggande. Detta syns i kommunens strategi, där framtidsmålen för träbyggandet är tydligt definierade. Devisen i Malax kommuns strategi för hållbar utveckling är ”Det ska hålla i 100 år”.

Kommuntorget 2.12.21: Nya gymnasiet blev startskottet för Malax hållbarhetsstrategi

Kommunen har tydliga anvisningar och en tydlig verksamhetsmodell för träbyggande. I sitt byggande betonar kommunen byggnadens hela livscykel. Redan i planeringsskedet beaktas byggnadens anpassningsbarhet och den eventuella återvinningen av delarna i rivningsskedet.
Trots att Malax är en liten kommun är träbyggandet en gemensam sak för hela kommunen.  Kommunen är ett exempel på att man kan göra stora framsteg så länge det finns en vilja.

Träbyggande har blivit en central del av Malax kommuns strategiska mål. Under de senaste åren har kommunen utvecklat tydliga riktlinjer och en handlingsplan för att implementera träbyggande inom alla sina byggprojekt.

– Vår strategi för hållbar utveckling har slagordet ”Det ska hålla i 100 år”, vilket återspeglar kommunens fokus på att skapa byggnader och lösningar som är hållbara och tåliga över tid, säger kommundirektör Jenny Malmsten.

– Vi vill bygga fastigheter som är både miljövänliga, hälsosamma och trivsamma för användarna. Vårt nya daghem på Söderfjärdsbacken kommer att byggas med CLT-element, vilket är samma material som Gymnasiet i Petalax byggdes i 2021, säger teknisk direktör John Södergran.

– Vi är oerhört tacksamma och glada över utmärkelsen, som betyder mycket för Malax kommun! Med de relativt små resurser vi har jobbar vi målmedvetet för att främja hållbar utveckling och byggande i trä och det känns fint att vårt arbete uppmärksammas, fortsätter Malmsten.

Den offentliga sektorn är en viktig byggherre och en drivkraft för träbyggande. Utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande delades ut för första gången år 2021 och tilldelades då Tammerfors stad. År 2022 tilldelades Tusby kommun priset.

Kommuntorget 29.5.23: Träets frammarsch fortsätter med Kyrkfjärdens skola i Ingå

Juryn bestod av Petri Heino och Sini Koskinen från miljöministeriet, Anu Turunen från Puuinfo, Mikko Simpanen från Kommunförbundet, Elizaveta Parkkonen från SAFA rf och Markku Norvasuo från Tammerfors universitet.